Перевищення граничного доходу – зміна групи єдиного податку з першої на другу

граничний дохід

 

Особливості переходу ФОП з першої на другу групу єдиного податку у зв’язку з перевищенням граничного обсягу доходів

 

В межах цієї консультації розглянемо практичну ситуацію, коли фізична особа – підприємець (ФОП), зареєстрована платником єдиного податку першої групи, в другому кварталі 2021 року отримує дохід, який перевищує граничний обсяг доходів для цієї групи, та вирішує перейти на другу групу єдиного податку.

Правила перебування платників на спрощеній системі оподаткування шляхом сплати єдиного податку визначаються нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Насамперед нагадаємо, що за правилами пп. 1 п. 291.4 ПКУ обсяг доходу ФОП на першій групі єдиного податку протягом календарного року не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Мінімальна зарплата станом на 01.01.2021 року встановлена у розмірі 6000 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX). Відповідно, граничний обсяг доходів для платників єдиного податку першої групи у 2021 році становить 1 002 000 грн. (167 х 6000).

Щодо другої групи єдиного податку, то для неї граничний обсяг доходу не повинен перевищувати 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 2 п. 291.4 ПКУ). Тобто у 2021 році така сума складає 5 004 000 грн. (834 х 6000).

З урахуванням цього, якщо у другому кварталі 2021 року обсяг доходів ФОП перевищить 1 002 000 грн., але буде в межах граничного доходу для другої групи єдиного податку, то норми ПКУ дозволяють такому ФОП перейти з першої на другу групу єдиного податку, для чого слід враховувати наступне.

 Подання заяви про перехід на другу групу єдиного податку.

В загальному порядку, для зміни групи єдиного податку вимагається подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу (пп. 298.1.5 ПКУ).

Водночас, положеннями пп. 1 п. 293.8 ПКУ встановлений спеціальний строк для подання такої заяви в разі перевищення граничного обсягу доходів платником – не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Форма заяви затверджена наказом МФУ від 16.07.2019 р. № 308.

Тобто, в разі якщо протягом другого кварталу 2021 року відбулось перевищення граничного обсягу доходів для першої групи єдиного податку ФОП для переходу на другу групу єдиного податку повинен подати заяву не пізніше 20.07.2021 року.

  1. Ставки єдиного податку в разі перевищення граничного обсягу доходів.

Положеннями п. 293.4 ПКУ передбачено, що до розміру доходу, який перевищує граничний обсяг доходів ФОП на першій групі єдиного податку, застосовується ставка у розмірі 15%.

При цьому варто врахувати також положення п. 529 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, згідно з яким, тимчасово платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за січень – травень 2021 року, крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ умов застосування першої групи платників єдиного податку. При цьому ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у порядку, визначеному п. 293.2 ПКУ, за такі періоди не застосовуються.

На нашу думку, законодавець мав на увазі, що у разі перевищення граничного обсягу доходів протягом другого кварталу 2021 року ФОП має відновити сплату єдиного податку згідно з п. 293.2 ПКУ (щомісячні авансові внески) починаючи з місяця, в якому відбулось перевищення граничного обсягу доходів, тобто, з місяця, в якому допущено порушення вимог пп. 1 п. 291.4 ПКУ щодо граничного обсягу доходів. На цей час роз’яснення ДПСУ щодо особливостей застосування цієї норми нам не відомі.

  1. Подання декларації з єдиного податку.

В загальному порядку для ФОП як на першій, так і на другій групі єдиного податку, податковим (звітним) періодом є календарний рік (п. 294.1 ПКУ).

Водночас, в наведеному випадку діють спеціальні правила. Відповідно до пп. 296.5.1 ПКУ, платники єдиного податку першої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, та обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (тобто ставки єдиного податку, встановленої для оподаткування доходів в сумі перевищення граничного обсягу доходів.

Строки подання декларацій для квартального податкового (звітного) періоду  становлять 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ)

Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця затверджена наказом МФУ від 19.06.2015 р. № 578.

Тобто, в разі якщо протягом другого кварталу 2021 року відбудеться перевищення граничного обсягу доходів для першої групи єдиного податку ФОП та з третього кварталу відбувається перехід на другу групу єдиного податку, то такий ФОП повинен подати декларацію за перше півріччя не пізніше 09.08.2021 року.

  1. Строки сплати єдиного податку, нарахованого на суму перевищення граничного обсягу доходів.

В загальному порядку платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).

Але щодо єдиного податку, нарахованого на суму перевищення граничного обсягу доходів, встановлені спеціальні строки сплати.

Відповідно до п. 295.7 ПКУ, єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

  1. Готівкові розрахунки і застосування РРО.

Нагадаємо, що реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи (п. 296.10 ПКУ).

Також з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій можуть не застосовуватись ФОП на другій групі єдиного податку якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто, 1 320 000 грн.), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У разі перевищення ФОП на другій групі єдиного податку у 2021 році зазначеного обсягу доходу (1 320 000 грн.) застосування РРО для такого ФОП є обов’язковим починаючи з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку (п. 61 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Отже, при переході на другу групу єдиного податку слід враховувати ці норми у разі проведення розрахунків готівкою або з використанням платіжних карток.

  1. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

В загальному порядку Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI не встановлює відмінностей у сплаті ЄСВ між ФОП на першій і другій групі єдиного податку.

Але протягом часу карантину законодавець вніс певні зміни, надавши у 2021 році на період з січня по травень можливість звільнення від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за себе платниками ФОП на першій групі єдиного податку (п. 910.1 розділу VIII Закону № 2464). Зауважимо, що зазначена норма стосується лише ФОП на першій групі єдиного податку.

Таким чином, ФОП може перейти з першої на другу групу єдиного податку в разі перевищення у другому кварталі 2021 року граничного обсягу доходів, встановленого для платників першої групи, з урахуванням дотримання вищезазначених вимог законодавства.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»