Зменшення від’ємного значення ПДВ за наслідками перевірки

За наслідками перевірки ДПС було зменшено суму від’ємного значення ПДВ. Яким способом і в якому періоді слід відобразити таке зменшення якщо платник ПДВ погоджується з таким зменшенням?

Зауважимо, що в межах цієї консультації розглядається випадок, коли зменшення суми від’ємного значення не призводить у наступних періодах до виникнення суми ПДВ до сплати. Тобто результатом є лише зменшення суми від’ємного значення.

Відповідно до абз. «в» п. 200.4 Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), при від’ємному значенні різниці між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, зазначена від’ємна сума може зараховуватись до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У формі податкової декларації з податку на додану вартість така сума відображається у рядку 21 декларації та у таблиці 1 додатку Д2 до декларації.

Якщо орган ДПС під час проведення перевірки виявляє завищення цієї суми, то результати перевірки оформлюються Актом перевірки.

У разі зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість орган ДПС на підставі Акту перевірки складає податкове повідомлення-рішення за формою «В4» (Додаток 15 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом МФУ від 28.12.2015 р. № 1204).

В табличній частині ППР форми «В4», заповнюється колонка «Сума завищення від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, грн», до якої є виноска 1, згідно з якою, сума завищення від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, – підлягає відображенню платником податків у відповідних рядках податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджений наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21 (далі – Порядок № 21).

Відповідно до пп. 5 п. 4 розділу V Порядку № 21, сума зменшення від’ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, зазначається у рядку 16.3 декларації з ПДВ у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 ПКУ.

При цьому, обов’язковим є заповнення також таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку», в якому зазначаються реквізити ППР (дата і номер), а також сума, на яку зменшено від’ємне значення.

В наведеному у запитання випадку платник ПДВ зазначив, що погоджується з сумою зменшення від’ємного значення ПДВ, тобто, не оскаржує отримане ППР.

В такому разі слід звернути увагу на наступне. В останньому абзаці п. 56.17 ПКУ зазначається, що днем узгодження грошового зобов’язання платника податків вважається день закінчення процедури адміністративного оскарження (крім випадків звернення до суду).

Відповідно до пп. 56.17.1 ПКУ, процедура адміністративного оскарження закінчується днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення у разі, коли така скарга не була подана у строк, передбачений абзацом першим пункту 56.3 ПКУ.

В свою чергу, у п. 56.3 ПКУ передбачено строк для подання скарги у 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення.

З урахуванням цього, для обрахунку дня узгодження суми по отриманому ППР необхідно після дня отримання ППР відрахувати 10 наступних робочих днів, після яких наступний день буде вважатись днем узгодження.

З вищенаведених положень можна зробити наступні висновки.

1. Отриманий Акт перевірки ще не призводить до необхідності відображення зменшення від’ємного значення ПДВ. Слід дочекатись ППР.

2. Подавати уточнений розрахунок за період, за наслідками перевірки якого зменшено від’ємне значення, не потрібно. Передбачено, що результат такої перевірки включаються до поточної декларації з ПДВ до рядка 16.3 з одночасним заповненням таблиці до цього рядка.

3. Отримане ППР за формою «В4» необхідно відобразити в тому звітному періоді, на який припадає день його узгодження.

На завершення звернемо увагу, що кожен випадок доцільно розглядати з урахуванням обставин конкретної ситуації.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»