Вплив уточнюючих розрахунків на перерахунок ПДВ

Податкові штрафи і коригування на різниці

Вплив подання уточнюючих розрахунків на перерахунок ПДВ у зв’язку із здійсненням оподатковуваних і неоподатковуваних операцій

Використання придбаних товарів і послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій зумовлює необхідність застосування положень ст. 199 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Для цього передбачено нарахування податкових зобов’язань з ПДВ та складання зведеної податкової накладної виходячи з частки використання придбаних товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ПКУ).

Декларація з ПДВ за грудень для платників є особливою, оскільки передбачає проведення перерахунку цієї частки та коригування суми нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ.

А саме, відповідно до п. 199.4 ПКУ, платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Також у п. 199.5 ПКУ передбачено, що частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у п. 199.1 ПКУ, а результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

При цьому у таких платників ПДВ інколи виникають ситуації, які зумовлюють необхідність подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за попередні роки у зв’язку з виявленими помилками.

В цьому разі виникає питання, до якого року слід включати уточнені обсяги постачання товарів і послуг: до періоду, за який подано уточнюючий розрахунок, або до періоду, в якому подано уточнюючий розрахунок незалежно від того, звітний місяць якого року уточнюється.

На нашу думку, відповідь міститься у вищенаведеному п. 199.4 ПКУ, у якому зазначено, що перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Якщо платник ПДВ уточнює обсяги проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, то це повинно впливати на перерахунок податкових зобов’язань з ПДВ того року, у якому фактично здійснені такі операції. Тобто це вимагатиме уточнення даних щодо перерахунку.

Водночас, звернемо увагу, що роз’яснення податкового органу містять іншу позицію. Зокрема, в індивідуальних податкових консультаціях ДПСУ від 20.12.2021 р. № 4751/ІПК/99-00-21-03-02-06 та від 07.04.2020 р. № 1425/6/99-00-07-03-02-06/ІПК наведено наступне:

«Для визначення обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій за календарний рік використовуються показники податкової звітності платника податку за січень – грудень такого року. При цьому враховуються показники податкових декларацій з ПДВ за такий період та уточнюючих розрахунків, які були подані у такому календарному році, незалежно від того, який звітний період в них уточнювався (звітний період року, за який проводиться обрахунок, чи попередніх років).

Таким чином, у разі здійснення платником податку одночасно оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій, при проведенні перерахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками календарного року враховуються, у тому числі, показники уточнюючих розрахунків, що були подані у такому календарному році за звітні (податкові) періоди попередніх років».

У листі ДФСУ від 12.01.2017 р. № 599/7/99-99-15-03-02-17 також можна побачити позицію, що при розрахунку частки використання слід враховувати всі уточнюючі розрахунки, які були подані у відповідному році, «незалежно від того, який звітний період якого року підлягав уточненню».

Безумовно, такий підхід ДПСУ спрощує порядок врахування змін, внесених уточнюючими розрахунками з ПДВ. Водночас, для безризикового застосування такого підходу, на нашу думку, платникам ПДВ доцільно отримати власну індивідуальну податкову консультацію.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»