Відповідальність за несвоєчасне подання звітності з ЄСВ

Одним із обов’язків платників ЄСВ визначено обов’язок подавати звітність до податкового органу за основним місцем обліку (п. 4 частини 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464)).

Форми звітності та Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджені наказом МФУ від 14.04.2015 р. № 435 (далі – Порядок № 435).

Зауважимо, що законодавство в певних випадках дозволяє не подавати звітність з ЄСВ, а у випадках, коли звітність повинна подаватись, встановлені різні звітні періоди та строки подання звітів.

Наприклад, у випадку якщо юридичні особи або фізичні особи – підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт за найманих працівників до податкового органу ними не подається (п. 11 розділу II Порядку № 435).

В іншому разі для роботодавців подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою № Д4 є обов’язковим. Зазначений звіт подається протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним (п. 1 розділу III Порядку № 435).

Також окремі категорії платників мають самостійно подавати звітність за себе. Наприклад, фізичні особи – підприємці подають до податкового органу Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подається за формою № Д5 за календарний рік до 10 лютого року, наступного за звітним (п. 2 розділу III Порядку № 435). Виключенням є особи, які за правилами частини 4 ст. 4 Закону № 2464 звільнені від сплати ЄСВ за себе, які цей звіт можуть не подавати.

Особам, які провадять незалежну професійну діяльність, а також членам фермерських господарств надано можливість подавати звіт за формою № Д5 за календарний рік до 01 травня року, що настає за звітним (п. 4 та 5 розділу III Порядку № 435).

Слід також пам’ятати, що у випадку коли останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 14 розділу ІІ Порядку № 435).

Отже, визначившись щодо необхідності подання та граничних строків подання звітності з ЄСВ розглянемо питання відповідальності платників у разі подання цих звітів з порушенням встановленого строку (несвоєчасного подання звітів).

Таку відповідальність слід розділити на штрафи, встановлені безпосередньо Законом № 2464, та адміністративну відповідальність.

  1. Штрафні санкції, встановлені Законом № 2464

Такі штрафи передбачені у п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464, відповідно до якого, за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ податковим органом здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) за кожне таке порушення.

Ті самі дії, вчинені платником ЄСВ, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 нмдг за кожне неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом (п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464).

Нагадаємо, що нмдг для цілей визначення розміру штрафу становить 17 грн. (п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI).

Відповідно до пп. 6 п. 2 розділу VII Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449, рішення про застосування цього штрафу складається за формою згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

Враховуючи епідеміологічні особливості 2020-го року вищенаведений штраф за несвоєчасне подання звітності з ЄСВ не застосовується якщо таке порушення вчинене у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (п. 9 11.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464).

Станом на дату підготовки консультації карантин продовжено до 31 грудня 2020 року (постанова КМУ від 22.07.2020 р. № 641).

Отже, якщо несвоєчасне подання звітів з ЄСВ (порушення граничних строків подання звітів) припадає на період з 1 березня по 31 грудня 2020 року, то штраф за таке порушення згідно з п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464 застосовуватись не буде.

  1. Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність встановлена у ст. 165 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (далі – КУпАП), відповідно до якої, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від тридцяти до сорока нмдг.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від сорока до п’ятдесяти нмдг.

У листі ДФСУ від 12.04.2019 р. № 12340/7/99-99-13-02-01-17 зазначається, що для членів фермерських господарств адміністративна відповідальність відповідно до статті 165 1 КУпАП не передбачена.

Інші особливості притягнення до адміністративної відповідальності розглянуті ДФСУ у листах від 11.09.2015 р. № 33814/7/99-99-17-03-01-17 та від 29.05.2015 р. № 19220/7/99-99-10-03-02-17, серед яких звернемо увагу на наступне.

Щодо строку притягнення до адміністративної відповідальності ДФСУ на підставі ст. 38 КУпАП зазначає, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

На думку податкового органу, строк притягнення до адміністративної відповідальності у разі несвоєчасного подання звітності з ЄСВ необхідно обчислювати з дати фактичного подання звітності, яка подана з порушенням встановленого строку.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУАП (ст. 247 КУпАП).

КУпАП не містить положень щодо звільнення від адміністративної відповідальності за порушення строків подання звітів з ЄСВ на період дії карантину. Водночас, як зазначено вище, адміністративна відповідальність може бути застосовано в двомісячний строк, встановлений у ст. 38 КУпАП.

На завершення зазначимо, що ми розглянули загальні моменти чинного законодавства щодо відповідальності за порушення граничних строків подання звітності з ЄСВ. Чимало інших ситуацій, в тому числі, щодо подання звітності платниками, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях, в межах цієї консультації не розглядаються.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»