Зведена податкова накладна: часткове повернення товарів

 

Особливості складання зведених податкових накладних в разі часткового повернення товарів

 

В діяльності платників податків трапляються випадки, при яких покупець здійснює часткове повернення отриманих товарів.

В межах цієї консультації розглянемо питання щодо складання зведеної податкової накладної у випадку, якщо протягом одного місяця покупець отримує товари, а потім повертає деякі з отриманих товарів.

Нагадаємо, що в загальному порядку податкова накладна складається на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (п. 201.1 ПКУ, п. 5 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307)).

Водночас, податкове законодавство в окремих випадках дозволяє відступати від цього загального правила.

Зокрема, відповідно до п. 201.4 ПКУ та п. 19 Порядку № 1307, платники ПДВ в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Отже, зведена податкова накладна на кожного покупця в разі здійснення постачання товарів/послуг два та більше разів на місяць складається не пізніше останнього дня місяця на весь обсяг постачання, який визначається на підставі первинних документів.

При цьому, на нашу думку, до зведеної податкової накладної мають включатися ті товари, які станом на дату її складання є поставленими покупцю, тобто формують обсяг постачання на таку дату. Складання на останню дату місяця зведеної податкової накладної з урахуванням обсягу тих товарів, які були поставлені, а потім повернуті в цьому ж місяці, вважаємо недоцільним, оскільки все одно на цю ж дату доведеться скласти також розрахунок коригування на повернутий обсяг товарів.

Тобто, якщо протягом місяця відбувалось постачання товарів, та у цьому ж місяці окремі товари були повернуті постачальнику, то, на нашу думку, для цілей заповнення зведеної податкової накладної слід враховувати тільки ті товари, які станом на останню дату місяця є поставленими покупцю.

Тобто обсяг поставлених та повернутих протягом одного місяця товарів до зведеної податкової накладної не потрібно включати.

Звернемо увагу, що в індивідуальній податковій консультації від 29.09.2020 р. № 4047/ІПК/99-00-05-06-02-06 ДПСУ дійшла аналогічного висновку щодо розглянутої ситуації:

«Таким чином, оскільки згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ зведена податкова накладна складається з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг платником податку протягом місяця покупцю таких товарів/послуг, то в ситуації, описаній у зверненні,  така зведена податкова накладна складається виходячи з фактичного обсягу поставлених протягом місяця товарів такому покупцю (тобто, обсяг постачання товарів, які у межах такого місяця були поставлені постачальником, зменшується на обсяг товарів, які були повернуті покупцем в такому місяці). Розрахунок коригування до зведеної податкової накладної у цьому випадку не складається».

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»