Податковий кредит за ПН з помилковим найменуванням покупця

 

Чи має право покупець відобразити податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної, в якій постачальник допустив помилку в найменуванні покупця?

В індивідуальній податковій консультації Офісу великих платників податків ДФС від 20.06.2019 р. № 2822/ІПК/28-10-27-01-11 з цього питання було зроблено висновок, що податкова накладна, в якій зазначено назву покупця, яка на дату складання такої податкової накладної не відповідає формулюванню у його статутних документах, є такою, що складена з порушенням норм Кодексу, заважає ідентифікувати здійснену операцію, а також суми ПДВ за такою податковою накладною не можуть бути віднесені до податкового кредиту.

Зауважимо, що така думка висловлена не вперше. Так, в індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 28.03.2019 р. № 1296/6/99-99-29-02-02-15/ІПК зазначається про необхідність виправлення помилок в заголовній частині податкової накладної у назві покупця шляхом складання розрахунку коригування, реєстрація якого в Єдиному реєстрі податкових накладних є підставою для відображення податкового кредиту покупцем.

Дещо раніше ДФСУ на таке питання обмежувалась цитуванням норм ПКУ та узагальненим висновком, що покупець має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ, якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, а помилки в реквізитах такої накладної не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони та суму сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг (індивідуальна податкова консультація ДФСУ від 02.10.2018 р. № 4269/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Але є й позитивна для платника відповідь, наведена в індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 05.06.2018 р. № 2451/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, про яку ще згадаємо нижче.

Щодо нашої думки з цього питання зазначимо наступне.

Положеннями п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) встановлено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, до яких віднесено, зокрема, повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, – покупця (отримувача) товарів/послуг.

При цьому всі податкові накладні складаються в електронній формі та реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Положеннями п. 201.10 ПКУ передбачається, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 01.07.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником ПДВ, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Окремо в цьому ж п. 201.10 ПКУ зазначено, що помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (далі – Порядок № 1246).

У п. 12 Порядку № 1246 встановлено, що після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки, в тому числі, щодо наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів, встановлених у п. 201.1 ПКУ.

Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття (п. 15 Порядку № 1246).

Звертаємо увагу, що крім найменування покупця реквізити податкової накладної також містять індивідуальний податковий номер покупця, який присвоюється під час реєстрації платником ПДВ (п. 183.18 ПКУ).

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов’язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов’язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту (п. 1.6 розділу І Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 14.11.2014 р. № 1130).

Отже, ідентифікація сторін – платників ПДВ здійснюється за індивідуальним податковим номером платника ПДВ. Якщо ІПН покупця в податковій накладній наведено правильний, і вона пройшла реєстрацію в ЄРПН, то помилка в найменуванні покупця в такій податковій накладній не перешкоджає його ідентифікації.

Додатковими аргументами є первинні документи, складені сторонами, які визначають факт виникнення права на податковий кредит (в загальному випадку – перша подія: або передоплата, або отримання товарів/послуг).

ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 01.06.2018 р. № 2403/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначає, що алгоритм контролю реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних не дає можливості реєстрації податкових накладних, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ.

Також в іншій індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 05.06.2018 р. № 2451/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначається:

«Основною ідентифікацією платника податків є його індивідуальний податковий номер. Індивідуальний податковий номер слугує для ідентифікації сторін господарських операцій.

З огляду на викладене, у випадку, якщо індивідуальний податковий номер покупця (отримувача) зазначений вірно, а в його назві допущена помилка, то така помилка не може бути єдиною підставою неприйняття податкової накладної в електронному вигляді».

Враховуючи, що згідно з пунктами 12 та 15 Порядку № 1246 при реєстрації податкової накладної в ЄРПН здійснюється контроль над правильністю заповнення обов’язкових реквізитів (які органу ДФС відомі за індивідуальним податковим номером платників ПДВ), то факт реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної означає, що орган ДФС зміг ідентифікувати покупця саме за індивідуальним податковим номером.

Таким чином, на нашу думку, факт реєстрації податкової накладної з помилкою в найменуванні покупця в ЄРПН на підставі п. 201.10 ПКУ є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для відображення податкового кредиту за такою податковою накладною.

Окремо вважаємо доцільним нагадати, що якщо постачальник не бажає виправляти допущену помилку в найменуванні покупця, а покупець вважатиме наявність помилки в найменуванні недоречним, то він може подати скаргу на постачальника за правилами п. 201.10 ПКУ. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної.

При цьому подання або неподання скарги на постачальника не впливає на право відображення податкового кредиту з ПДВ за такою податковою накладною.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»