Податок на репатріацію з посередників

zalik-u-zed

 

Чи оподатковуються податком на репатріацію брокерські, комісійні та агентські послуги, які надані за межами України?

Насамперед нагадаємо, що перелік оподатковуваних доходів юридичних осіб – нерезидентів наведено у п. 141.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

При цьому положення міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, мають пріоритет щодо норм ПКУ (п. 3.2, пп. 141.4.2 ПКУ).

Для можливості застосування норм міжнародного договору нерезидент має надати довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (п. 103.4 ПКУ).

Стосовно зазначених у запитанні послуг наведемо положення абз. «з» пп. 141.4.1 ПКУ, відповідно до якого підлягають оподаткуванню доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, які включають, зокрема, доходи у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отримані від резидентів щодо брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів.

Із наведених положень абз. «з» пп. 141.4.1 ПКУ випливає, що оподаткуванню підлягають лише ті доходи від брокерських, комісійних чи агентських послуг, які надані нерезидентом саме на території України.

При цьому вважаємо доцільним звернути увагу також на роз’яснювальну практику податкових органів, яка не завжди однозначна.

Наприклад, в індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 29.01.2019 р. № 304/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначалось, що доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидента підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ПКУ, якщо іншого не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.

Водночас, у більш свіжих індивідуальних податкових консультаціях ДПСУ від 13.05.2021 р. № 1877/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 23.03.2021 р. № 1111/ІПК/99-00-21-02-02-06 та від 10.12.2020 р. № 5107/ІПК/99-00-05-05-02-06 простежується вже більш зважений підхід, відповідно до якого, якщо нерезидент надає брокерські, комісійні або агентські послуги не на території України (тобто, за межами території України), то доходи нерезидента у вигляді брокерської, комісійної або агентської винагороди не підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ПКУ.

Вважаємо, що позиція ДПСУ, викладена в останніх індивідуальних податкових консультаціях, є правомірною і свідчить про відсутність оподаткування доходів нерезидентів від брокерських, комісійних або агентських послуг за правилами абз. «з» пп. 141.4.1 ПКУ у випадках, коли такі послуги надані за межами території України.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»