Податкові різниці по відшкодуванню ПФУ виплат пільгових пенсій

 

Чи виникають коригування на різниці щодо витрат на створення забезпечень для відшкодування витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій?

 

Відповідно до пп. 139.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Також згідно з пп. 139.1.2 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто вирішення питання щодо застосування або незастосування коригувань на різниці за цими нормами лежить в площині, чи вважаються суми відшкодування витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій, пов’язаними з оплатою праці працівників.

ПКУ не визначає перелік виплат, які пов’язані з оплатою праці.

Термін «виплати, пов’язані з оплатою праці» міститься у пп. 1 п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148, згідно з яким, до виплат, пов’язаних з оплатою праці, належать виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Положеннями п. 3.11 Інструкції № 5, видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій віднесено до розділу 3 «Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці».

З урахуванням пп. 1 п. 3 Положення № 148, відшкодування витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій відноситься до категорії виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Відповідно, коригування на різниці згідно з підпунктами 139.1.1 та 139.1.2 ПКУ не будуть застосовуватись щодо витрат на створення забезпечень для відшкодування витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій.

Зазначимо, що ДПСУ дотримується аналогічної думки, про що свідчать індивідуальні податкові консультації від 04.10.2021 р. № 3664/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 14.05.2019 р. № 2135/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 17.11.2017 р. № 2663/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

Олег Коваль