Плата за землю у березні: карантинна пільга

плата за землю у березні : карантинна пільга

 

Розглянемо механізм зменшення нарахованої плати за землю за березень 2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

Відповідно до положень п. 285.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

В загальному порядку платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом МФУ від 16.06.2015 р. № 560, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (п. 286.2 ПКУ).

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПКУ).

Зауважимо, що альтернативним варіантом є можливість подання платником плати за землю щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ПКУ).

Водночас, в межах цього матеріалу ми розглянемо питання тих платників, які подали декларацію на весь 2020 рік, але хочуть скористатись пільгою та не платити за березень 2020 року.

А саме, відповідно до п. 52 4 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (з урахуванням змін, внесених Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX), не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до п. 286.2 ПКУ подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за податковий період березень 2020 року.

Отже, положеннями п. 52 4 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що плата за землю за березень 2020 року за земельні ділянки, що використовуються ними в господарській діяльності, не нараховується та не сплачується.

При цьому варто звернути увагу, що зазначеною нормою визначено також механізм реалізації цього права для платників, що подали декларацію за рік: шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Тобто автоматичного зняття нарахувань сум плати за землю за березень 2020 року не буде. Платник має самостійно внести зміни до поданої декларації на 2020 рік.

Зазначене фактично підтверджується також в індивідуальних податкових консультаціях ДПСУ від 14.04.2020 р. № 1508/6/99-00-04-03-03-06/ІПК та від 17.04.2020 р. № 1605/6/99-00-04-03-03-06/ІПК.

При цьому спеціальних строків, протягом яких платник має можливість зменшити нараховану плату за березень 2020 року, норми ПКУ не встановлюють. На підставі цього в   з ресурсу ЗІР ДПСУ зазначається, що реалізувати таке право платник може протягом строків давності, визначених ст. 102 ПКУ (1095 днів), з урахуванням зупинення перебігу таких строків на період з 18 березня по 31 травня 2020 року відповідно до п. 52 2 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Водночас, з метою уникнення виникнення податкового боргу платникам доцільно не відкладати подання уточнюючих декларацій.

В  інших податкових пільг станом на 02.04.2020 ДПСУ встановила код пільги 18010593, за яким обліковується пільга щодо можливості не нарахування плати за землю за березень 2020 року.

Нагадаємо, що відповідно до п. 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233, суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у відповідній податковій звітності.

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом МФУ від 16.06.2015 р. № 560. Така форма має відповідний тип  декларації «03» – уточнююча.

Оскільки плата за землю справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (пп. 14.1.147 ПКУ), то форма містить окремі таблицю I «Розрахунок суми земельного податку» та таблицю ІІ «Розрахунок суми орендної плати».

Заповнення уточнюючої декларації здійснюється з певними особливостями, які наведено в   з ресурсу ЗІР ДПСУ.

Для платників земельного податку (таблиця І) зазначено, що заповнювати окремі графи слід наступним чином:

  • у колонці 14 «код пільги» наводиться код 18010593;
  • у колонці 15 «розмір пільги» зазначається 100;
  • у колонці 16 «сума пільги» наводиться сума податкового зобов’язання із сплати земельного податку за податковий період березень 2020 року, яка була задекларована в Декларації за 2020 рік, а тепер стала сумою пільги;
  • у колонці 17 «Річна сума земельного податку (до сплати)» – різниця між показниками колонок 13 та 16 (к. 13 – к. 16).

Для платників орендної плати за землю (таблиця ІІ) не передбачено окремого поля для відображення податкової пільги, а тому код пільги 18010593 (щодо орендної плати за земельні ділянки за березень 2020 року) в уточнюючій Декларації не зазначається.

Також у колонці 12 «Річна сума орендної плати» слід відобразити річну суму орендної плати за земельні ділянки, зменшену на суму податкового зобов’язання із сплати орендної плати за земельні ділянки за березень 2020 року.

Додатково звернемо увагу на таке. Як можуть помітити платники, колонка 12 передбачає такий алгоритм розрахунку: к. 8 або 9 х к. 10 х к. 11 / 100. Тобто зменшення на суму плати за березень призведе до  того, що цей алгоритм не буде виконуватись. Але це не повинно турбувати платників, оскільки аналогічне питання виникає у випадках, коли користування землею відбувається не цілий календарний рік. В іншому  з ресурсу ЗІР ДПСУ зазначено, що в таких випадках (укладання нового договору або припинення дії попереднього договору оренди землі) розрахунок за формулою не здійснюється. Тобто ДПСУ визнає, що наведена формула розрахунку колонки 12 застосовується не завжди, а тому це не повинно перешкоджати поданню уточнюючої декларації.

Також в уточнюючій декларації платниками заповнюється таблиця III «Розрахунок податкового зобов’язання», в якій у рядку 3 зазначаються уточнені дані, в рядку 4 – дані попередньої декларації, що була подана платником, а в рядку 6 відображається зменшена сума податкового зобов’язання з плати за землю.

Сподіваємось, що вищенаведене допоможе платникам подати уточнюючу декларацію без помилок.

На завершення зазначимо, що спочатку законодавець дозволяв не нараховувати плату за землю за два місяці: березень та квітень, але потім змінив норму п. 52 4 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, залишивши таку можливість лише за березень 2020 року. Якщо хтось з платників встиг зменшити також зобов’язання за квітень, то він має відновити їх шляхом подання ще одної уточнюючої декларації до 30.04.2020 року. При цьому до зазначеної дати самовиправний штраф нараховуватись не буде.

І звернемо увагу всіх платників, що останнім абзацем п. 52 4 підрозділу 10 розділу XX ПКУ надано можливість сплатити податкове зобов’язання з плати за землю, нараховану за квітень 2020 року, у строк до 30 червня 2020 року.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»