Перенесення граничного строку подання звіту про пільги

 

Чи переноситься граничний строк подання звіту про суми податкових пільг, якщо останній день припадає на вихідний чи святковий день, та щодо можливості застосування штрафів за п. 120.1 ПКУ?

Насамперед звернемо увагу, що в одній з попередніх публікацій ми вже зазначали, що необхідність подання будь-якого звіту (декларації) щодо облікованих податкових пільг положеннями ст. 30 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) не передбачено. Нормами ПКУ уповноважено Кабінет міністрів України лише на встановлення порядку обліку податкових пільг, а не на затвердження форми звіту, який платники податків мали б подавати до контролюючого органу.

Разом з тим переважна більшість платників податків вважає за доцільне подавати звіт про суми податкових пільг у строки, встановлені у п. 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233), яким передбачено його подання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду (крім випадків коли суб’єкт господарювання пільгами не користується: тоді звіт не подається).

У тих платників, які подають звіт про суми податкових пільг за 2018 рік виникає питання щодо останнього дня для подання звіту, оскільки сороковим днем для його подання є субота 9 лютого 2019 року. Отже, озвучене питання платника стосується того, чи може для цього звіту останнім днем подання вважатись наступний робочий день (11 лютого).

На сайті Офісу великих платників податків ДФС розміщено повідомлення (http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/366182.html), в якому зазначається таке:

«Оскільки 40-й день після закінчення 2018 року припадає на 9 лютого (суботу), то граничний термін подання звітності переноситься на найближчий робочій день, наступний за таким вихідним днем відповідно до п. 49.20 Податкового кодексу України.  Таким чином, Звіт за 2018 рік треба надати не пізніше 11 лютого (понеділок)».

З цього приводу зазначимо, що ми не бачимо підстав для перенесення граничного строку подання звіту про суми податкових пільг за 2018 рік на 11 лютого 2019 року.

Пояснюється це наступними причинами.

По-перше, зазначеним вище Порядком № 1233 не передбачено норми щодо продовження строку подання звіту у випадку якщо 40-й день припадає на вихідний або святковий день.

По-друге, положення п. 49.20 ПКУ, відповідно до якого, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, в даному випадку недоречно застосовувати, оскільки звіт про суми податкових пільг не є податковою декларацією.

Пояснюється це тим, що термін «податкова декларація» вживається виключно в значенні, наведеному у п. 46.1 ПКУ, відповідно до якого, податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) – це документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом:

1) на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання (але на підставі звіту про суми податкових пільг ні нарахування, ні сплата податкового зобов’язання не відбувається);

2) або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору (але в звіті про суми податкових пільг відображаються суми пільги з податку, а не обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких передбачено звільнення);

3) або документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (але звіт про суми податкових пільг таким документом не є).

Тобто податкова декларація має містити інформацію, зміст якої відповідає хоча б одному з вищенаведених критеріїв.

Водночас звіт про суми податкових пільг не містить жодної з перелічених вище категорій інформації. Він містить виключно суми податкових пільг (тобто суми ненарахованого податку), а такої категорії інформації для визнання звіту податковою декларацією положення п. 46.1 ПКУ не передбачають.

 Крім того, строк та вимога щодо його подання встановлені не законом, як того вимагає п. 46.1 ПКУ, а п. 3 Порядку № 1233.

Тому звіт про суми податкових пільг не може вважатись податковою декларацією, відповідно й положення п. 49.20 ПКУ до строків його подання застосовувати недоречно.

Додатково зазначимо, що ДПС у м. Києві у листі від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406 також дійшла висновку, що норму ПКУ щодо переносу останньою дня строку подання податкової декларації не можна застосувати до звіту про суми податкових пільг, оскільки він не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПКУ.

З урахуванням цього ще раз зазначимо, що ми не бачимо причин для перенесення граничного строку подання звіту про суми податкових пільг за 2018 рік на 11 лютого 2019 року.

Таким чином, згідно з п. 3 Порядку № 1233 граничним календарним днем для подання звіту про суми податкових пільг за 2018 рік є субота 9 лютого 2019 року.

У зв’язку з тим, що звіт про суми податковий пільг не підпадає під визначення податкової декларації, не вважаємо правомірною також позицію ДФСУ, висловлену у листі від 17.01.2018 р. № 1390/7/99-99-12-02-04-17, щодо застосування штрафів за п. 120.1 ПКУ.

В згаданій вище попередній публікації наведені додаткові аргументи щодо можливості оскарження нарахування штрафів органами ДФС за неподання звіту про суми податкових пільг. Як приклад позитивного для платника оскарження штрафу можна навести рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 20.11.2018 р. у справі № 0840/3893/18.

При цьому зауважимо, що на сьогодні відсутня єдина судова практика щодо застосування штрафів, оскільки не всі платники в судовому оскарженні піднімають питання про невідповідність цього звіту визначенню податкової декларації, наведеному у п. 46.1 ПКУ.

Щодо можливості подати звіт засобами електронного зв’язку в суботу зазначимо, що Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом МФУ від 06.06.2017 р. № 557, прямо не передбачає, але й не забороняє цього.

Опосередковано на користь можливості подання свідчать норми п. 9 розділу ІІ Порядку № 557, яким передбачено, що автоматизована перевірка електронних документів здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 годину до його закінчення. Тобто Порядком № 557 визнається можливість надходження електронного документа після закінчення операційного дня і для таких документів передбачена їх автоматична перевірка наступного робочого дня.

Водночас в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ЗІР на запитання, чи приймаються контролюючими органами електронні документи (в тому числі податкова звітність) у разі їх надходження (доставки) після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові дні, в електронному вигляді, ДФСУ не надала однозначної відповіді.

При цьому у відповіді стверджується, що ДФСУ забезпечує приймання електронних документів, створених у затвердженому форматі та підписаних за допомогою надійних засобів ЕЦП, без огляду на те, за допомогою якого саме програмного продукту було створено такий звіт. А замість висновку ДФСУ нагадала положення п. 421.6 ПКУ, яким передбачено, що:

«Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється. Технічне обслуговування електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається методологом електронного кабінету».

З урахуванням п. 421.6 ПКУ електронний кабінет має працювати в суботу 9 числа, але за відсутності чіткої позиції ДФСУ вважаємо доцільним подання звіту про суми податкових пільг за 2018 рік не пізніше п’ятниці 8 лютого 2019 року.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»