Оновлення правил застосування податкових пільг під час воєнного стану

Оновлення правил застосування податкових пільг під час воєнного стану на прикладі плати за землю у м. Києві

До теми застосування тимчасових податкових пільг на період воєнного стану ми вже звертались в одній із наших попередніх консультацій .

Водночас, у зв’язку з тим, що Законом України від 11.04.2023 р. № 3050-IX (далі – Закон № 3050-IX) було внесено зміни до норм, які надають право на застосування таких пільг, виникла необхідність повернутись до цього питання.

І хоча зазначений закон називають таким, що врегульовує порядок застосування пільг на час воєнного стану, насправді право на їх застосування було значно урізане.

Розглянемо оновлені правила на прикладі плати за землю у місті Києві.

Раніше положеннями п. 69.14 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачалось, що «на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб… Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України».

Оновленими правилами п. 69.14 підрозділу 10 розділу XX ПКУ тепер передбачено наступне:

«За період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Платники плати за землю, які до дати набрання чинності Законом … [№ 3050-IX] відповідно до пункту 286.2 статті 286 цього Кодексу задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, визначених цим підпунктом, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з плати за землю за період березень 2022 – грудень 2023 року шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій …».

Як можна побачити, раніше включення території до Переліку означало можливість застосування пільги з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан. За оновленими правилами, включення території до переліку дає пільгу лише за період з березня по грудень 2022 року, а щодо наступних періодів, то це залежить від того, чи продовжує територія бути окупованою або на ній ведуться активні бойові дії.

Враховуючи, що Закон № 3050-IX набрав чинності 06.05.2023 року, а його положення врегульовують питання з початку воєнного стану, то фактично ці зміни доводиться враховувати «заднім числом».

Ще до цих змін постановою КМУ «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 06.12.2022 р. № 1364 (далі – Постанова № 1364) визначено форму, за якою формується перелік таких територій, а також встановлено, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за наведеною формою.

В свою чергу наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. № 309 затверджено зазначений перелік (далі – Перелік № 309).

ДПСУ на своєму сайті вже розмістила нове роз’яснення, в якому податковий орган тепер погоджується з можливістю застосування Переліку № 309 для цілей визначення права платників податків на застосування пільги з плати за землю.

Звернемо увагу, що Перелік № 309 містить, в тому числі, підрозділ «Території можливих бойових дій», але території, включені до нього, відтепер не дають права на застосування пільги.

Тобто, із прийняттям Закону № 3050-IX право на застосування пільги мають лише території, які включені:

• до розділу II «Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України» Переліку № 309;

• до підрозділу 2 «Території активних бойових дій» розділу І Переліку № 309.

Ознайомившись з цим переліком, знаходимо, що вся територія міста Києва (код території UA80000000000093317) включена до п. 2.11 підрозділу 2 «Території активних бойових дій» розділу І Переліку № 309 із зазначенням дати початку бойових дій 24.02.2022 та дати завершення бойових дій 30.04.2022.

Виходячи з наведеної інформації з Переліку № 309 та оновленої норми п. 69.14 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, можна констатувати, що платники плати за землю у м. Києві (як земельного податку, так і орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) мають право на застосування пільги за період з березня по грудень 2022 року.

Оскільки період активних бойових дій на території м. Києві завершився у 2022 році, то починаючи з січня 2023 року плата за землю має нараховуватись в загальному порядку.

Якщо декларації за ці періоди були заповнені інакше, то платники мають можливість подання уточнюючих розрахунків за відповідний період, що прямо зазначено в оновленому п. 69.14 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Також нагадаємо, що відповідно до п. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 ПКУ, та пені. Застосування цієї норми при уточненні плати за землю підтверджується у вищезгаданому роз’ясненні  ДПСУ, в якому зазначено, що «платники плати за землю, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню».

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»