Надлишки при інвентаризації у 2%-го єдинника

Чи включаються до оподатковуваного доходу юридичних осіб – платників єдиного податку надлишки товарів, виявлені під час проведення інвентаризації?

 

Питання визначення бази оподаткування єдиним податком не є новими, але час від часу вони знову спливають на поверхню і потребують розгляду.

Зазначене питання набрало додаткової актуальності у зв’язку з тим, що з 01.04.2022 року на період воєнного часу діють норми п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), якими надано право платникам на період воєнного стану перебувати на єдиному податку 3-ї групи за ставкою 2%.

Ставка єдиного податку 2% встановлюється до доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ (п. 9.4 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ), тобто, відповідно до тих же правил, які застосовуються іншими платниками єдиного податку.

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ, доходом платника єдиного податку – юридичної особи є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ПКУ.

У п. 292.3 ПКУ зазначається, що до суми доходу платника єдиного податку включається, зокрема, вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому, безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

З вищенаведених положень п. 292.3 ПКУ випливає, що до оподатковуваних доходів платників єдиного податку включаються не будь-які безоплатно отримані товари (роботи, послуги), а лише ті з них, щодо яких існують письмові договори про їх безкоштовне отримання.

На нашу думку, надлишки товарних запасів за наслідками проведеної інвентаризації не можуть вважатися безоплатно отриманими товарами за письмовими договорами.

Відповідно, такі надлишки не підлягають оподаткуванню єдиним податком.

При цьому, зазначимо, що позиція податкових органів інша. Наприклад, у листі ДФСУ від 03.08.2018 р. № 25569/6/99-99-12-02-03-15 та в індивідуальній податковій консультації ДФСУ від 23.07.2019 р. № 3418/6/99-99-12-02-03-15/ІПК зазначається:

«Безкоштовне отримання товарів призводить до зростання запасів, що, в свою чергу, зумовлює зростання власного капіталу підприємства.

Отже, сума виявлених надлишків товарів включається до складу доходу платника єдиного податку».

З аналізу цих роз’яснень податкового органу вбачається, що в них проігноровано визначення безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), наведене у п. 292.3 ПКУ, і, відповідно, те, що відсутні письмові договори на отримання товарів, виявлених при інвентаризації.

Вважаємо, що неврахування цієї норми є неправомірним. А тому ще раз зазначимо, що, на нашу думку, виявлені при інвентаризації надлишки запасів не є оподатковуваним доходом за правилом п. 292.3 ПКУ.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»