Мінімальний розмір орендних платежів для ФОП-єдинника

Чи повинен ФОП у разі надання в оренду нерухомого майна враховувати мінімальний розмір орендних платежів при визначенні бази оподаткування єдиним податком?

 

Причиною виникнення зазначеного питання є роз’яснення, розміщене в розділі 107.05 ресурсу ЗІР ДПСУ, в якому податковий орган дійшов наступного висновку:

«… доходи платника єдиного податку від надання в оренду нерухомого майна визначаються виходячи з розміру орендної плати, визначеної за погодженням сторін у договорі оренди.

При цьому враховується розмір мінімальної суми орендного платежу, встановлений згідно з Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253».

Відразу зазначимо, що не можемо погодитись з такою позицією ДПСУ, у зв’язку з чим наведемо наступні аргументи.

Згадана в роз’ясненні ДПСУ Методика визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1253 (далі – Методика № 1253) відповідно до положень пп. 170.1.2 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Тобто положеннями пп. 170.1.2 ПКУ передбачено врахування мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди для цілей податку на доходи фізичних осіб. Про поширення такої вимоги на визначення бази оподаткування єдиним податком у зазначеній нормі ПКУ не йдеться.

Порядок оподаткування єдиним податком визначається главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, а саме, статтею 292 ПКУ.

Також згідно з п. 9.4 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, відсоткова ставка єдиного податку у розмірі 2% для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, застосовується до доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ.

Для випадків платного користування нерухомим майном (оренди) положеннями пп. 1 п. 292.1 ПКУ визначено, що доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Такий дохід визначається на дату надходження коштів платнику єдиного податку (п. 292.6 ПКУ).

Тобто положення ПКУ для діяльності ФОП на єдиному податку передбачають визначення розміру доходів, який є базою оподаткування єдиним податком, в сумі отриманих грошових коштів.

При цьому вищезгаданими нормами п. 292.1 ПКУ та п. 292.6 ПКУ не передбачено вимог щодо врахування певної мінімальної суми орендного платежу при обрахунку єдиного податку.

З урахуванням цього, твердження ДПСУ щодо необхідності врахування мінімальних орендних платежів (Методики № 1253) для цілей обрахунку єдиного податку при наданні в платне користування (оренду) нерухомого майна вважаємо неправомірним.

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»