Граничний обсяг доходів для платників єдиного податку в 2020 році

граничний дохід

 

Граничний обсяг доходів для платників єдиного податку першої – третьої груп встановлюється положеннями п. 291.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Законом України від 30.03.2020 р. № 540-IX (далі – Закон № 540-IX) до п. 291.4 ПКУ внесено зміни, якими збільшено граничний обсяг доходів:

 

Група платників єдиного податку Граничний обсяг доходів
до змін
Граничний обсяг доходів
після змін
1 група ЄП 300 тис. грн. 1 млн. грн.
2 група ЄП 1,5 млн. грн. 5 млн. грн.
3 група ЄП 5 млн. грн. 7 млн. грн.

 

Зміни, внесені Законом № 540-IX, набрали чинності з дня опублікування цього Закону (02.04.2020 року).

На перший погляд, все має бути очевидним. Оскільки зміни набрали чинності 2 квітня 2020 року, то в цьому році має застосовуватись вже новий граничний розмір доходів. Але у ДПСУ, як виявилось, інша думка.

В інформаційному листі ДПСУ від 08.04.2020 року № 9 (питання 5) з цього приводу зазначено, що граничні обсяги доходів в 2020 році мають визначатись розрахунково з урахуванням календарних днів, які припадають на період з дати набрання чинності Законом № 540-IX. Такий розрахунок ДПСУ навела у вигляді наступної таблиці:

 

Група платників єдиного податку Положення Кодексу до 02.04.2020 Положення Кодексу з 02.04.2020 Залишок ліміту до закінчення 2020 року
1 група 300 000,00 1 000 000,00 824 043,72
2 група 1 500 000,00 5 000 000,00 4 120 218,58
3 група 5 000 000,00 7 000 000,00 6 497 267,76

 

На нашу думку, вищенаведений приклад ДПСУ щодо розрахунку граничного обсягу доходів для платників єдиного податку у 2020 році не відповідає законодавству.

ДПСУ, навівши приклад розрахунку в залежності від кількості календарних днів в 2020 році, нічим не обґрунтовує правомірність такого розрахунку.

ПКУ тепер чітко встановлює нові граничні обсяги доходів (1, 5 та 7 млн. грн. відповідно). При цьому положеннями Закону № 540-IX не передбачено необхідності пропорційного, чи будь-якого іншого, розрахунку граничних обсягів доходів окремо для 2020 року.

Зміст законодавчих актів передбачає застосування тієї норми, яка прописана безпосередньо в законі. Якщо законом встановлюється перехідний період, протягом якого мають діяти спеціальні норми, то це прямо має бути передбачено положеннями закону.

Закон № 540-IX не містить перехідних положень щодо застосування «розрахункових» граничних обсягів доходів, а тому з дати набрання чинності цим законом (з 02.04.2020 року) і до кінця 2020 року платники єдиного податку мають право застосовувати граничні обсяги доходів для перебування на відповідній групі єдиного податку, які встановлені у п. 291.4 ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 540-IX (1, 5 та 7 млн. грн. відповідно).

Положеннями ст. 19 Конституції України та пп. 21.1.1 ПКУ чітко передбачено, що податкові органи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, ПКУ, іншими законами України та нормативними актами.

Таким чином, оскільки ДПСУ у згаданому інформаційному листі не навела законодавчих підстав для необхідності окремого розрахунку граничного обсягу доходів для 2020 року, то такий розрахунок слід визнати таким, що суперечить законодавству.

Окремої уваги заслуговує питання, як бути платникам єдиного податку, які протягом першого кварталу 2020 року перевищили граничний обсяг доходів, що діяв до змін, але знаходиться в межах граничного обсягу доходів, передбаченого Законом № 540-IX.

ДПСУ у тому ж інформаційному листі зазначила, що такі платники єдиного податку мають виконати вимоги, передбачені п. 293.8 ПКУ, тобто в такому випадку застосовуються в загальному порядку наслідки, пов’язані з перевищенням граничного обсягу доходів, допущеного у першому кварталі 2020 року.

В цій частині погоджуємось з ДПСУ, оскільки для того, аби дія норм закону поширювалась на попередні періоди (зокрема, перший квартал 2020 року), необхідно, щоб це було прямо передбачено у законі, проте Закон № 540-IX таких норм не містить.

Можна додатково згадати положення ст. 58 Конституції, згідно з якими, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Але оскільки зміни щодо збільшення граничного обсягу доходів платників єдиного податку не є змінами щодо відповідальності особи за порушення законодавства, то вважаємо, що для цього випадку положення ст. 58 Конституції не повинні застосовуватись.

 

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»