COVID-19 : антивірусні податкові заходи

COVID-19 : антивірусні податкові заходи

 

Протягом 2020 року Верховна Рада прийняла вже три податкові антивірусні закони:

 • «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.05.2020р. №591-IX;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 №540-IX;
 • «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 №533-IX.

Цими законами затверджено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Звернемо увагу на наступне.

 

Єдиний податок

Збільшено граничні обсяги доходів для платників єдиного податку першої-третьої груп. Граничний обсяг доходів для першої групи ЄП тепер складає 1 млн. грн., для другої групи – 5 млн., а для третьої групи – 7 млн. грн.

Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право приймати рішення щодо зменшення ставок єдиного податку у 2020 році. Звернемо увагу, що це право, а не обов’язок.

 

ПДВ

Тимчасово, на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, що встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ (затверджено постановою КМУ від 20.03.2020р. №224). Для таких операцій положення пункту 198.5 ПКУ та положення статті 199 ПКУ не застосовуються, тобто податкові зобов’язання з метою коригування податкового кредиту у зв’язку з використанням товарів у звільнених від ПДВ операціях не нараховуються.

Зазначені положення застосовуються до операцій, здійснених, починаючи з 17.03.2020 року.

 

Податок на прибуток

Передбачена можливість незастосування у 2020 році коригувань на різниці згідно з пп. 140.5.9 ПКУ (на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій) щодо надання засобів для боротьби з COVID-19 за умови дотримання умов, встановлених у п. 511 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

 

Акцизний податок

Терміни погашення податкових векселів, виданих відповідно до пункту 229.8 ПКУ виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) та/або бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД), які припадають на період з 1 березня по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев’яностий календарний день з дня відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні.

 

Встановлено тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів (п. 293 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

 

Плата за землю

Встановлено можливість не нараховувати та не сплачувати плату за землю (земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності) за березень 2020 року за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Для цього подається уточнена податкова декларація (без нарахування за цей місяць).

Скасовано звільнення від плати за землю за квітень, що було передбачено законом № 533-IX. Якщо платник вже встиг подати уточнену декларацію, в якій було знято нарахування за квітень, то він мав подати до 30.04.2020 року нову уточнену декларацію, знову нарахувавши плату за квітень, при цьому самовиправний штраф не буде нараховуватись.

Встановлено строк сплати плати за землю за квітень 2020 року до 30 червня 2020 року.

Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право приймати рішення щодо зменшення ставок плати за землю.

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Встановлено, що у березні 2020 року об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 ПКУ. Для цього подається уточнена податкова декларація (без нарахування за цей місяць).

Скасовано звільнення від податку за таку нерухомість за квітень, що було передбачено законом № 533-IX. Якщо платник вже встиг подати уточнену декларацію, в якій було знято нарахування за квітень, то він мав подати до 30.04.2020 року нову уточнену декларацію, знову нарахувавши податок за квітень, при цьому самовиправний штраф не буде нараховуватись.

Встановлено строк сплати податку на нерухомість за квітень 2020 року до 30 червня 2020 року.

Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право приймати рішення щодо зменшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

 

ПДФО

Річна декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб за 2019 рік подається у спеціальний строк: до 01.07.2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку.

Задекларовані за 2019 рік до сплати ПДФО та військовий збір сплачуються фізичною особою до 01.10.2020 року.

 

ЄСВ

Звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають нарахуванню «за себе», за березень, квітень та травень 2020 року.

При цьому для зазначених осіб, які не сплачували страхові внески за періоди з березня по травень 2020 року, такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

 

Відповідальність (штрафні санкції)

Не застосовуються штрафи з ЄСВ з 01.03.2020р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, за такі порушення:

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів.

Також за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, штрафні санкції не застосовуються, крім окремих виключень.

Протягом цього періоду не нараховується пеня.

Тобто залишаються в загальному порядку податкові штрафи за:• порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

 • відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення вимог законодавства в частині обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; цільового використання пального, спирту етилового платниками податків; обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками; здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального; здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
 • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

 

Перевірки

Мораторій встановлено щодо проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, крім таких виключень:

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 ПКУ (заявлено відшкодування ПДВ або задекларовано від’ємне значення ПДВ понад 100 тис. грн.);

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

 • обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
 • обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
 • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 ПКУ (зокрема, щодо можливих порушень при розрахункових операціях, ліцензування, вимог щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального).

 

Камеральні перевірки податкової декларації (крім податкової декларації з ПДВ) за звітні періоди березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), що були подані платниками податків протягом березня – травня 2020 року, можуть проводитись протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

 

Строки адміністративного оскарження рішень ДПС та листування з органами ДПС

Встановлено, що на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, зупиняється перебіг строків, встановлених:

 • статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року;
 • статтями 52 і 53 ПКУ щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 • статтями 73 і 78 ПКУ щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України.

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

 

Строки давності

На період з 18 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України, зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ.

 

Трудове право

Внесено зміни також до норм Кодексу законів про працю України, зокрема, в новій редакції викладено статті 60 «Гнучкий режим робочого часу» та 113 «Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)».

 

Оприлюднення фінансової звітності

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 розділу VII Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», але не пізніше 31 грудня 2020 року.

 

РРО

На 01.08.2020 року перенесено дату набрання чинності Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019р. №129-IX та «Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» від 20.09.2019р. №128-IX (крім частини норм, які набирають чинності в спеціальному порядку).

Зокрема, до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, та/або реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

 

Крім того, внесено зміни до значної кількості інших законодавчих актів.