Акцизні накладні у разі заправлення авто на власних АЗС

З якими кодами повинні складатись акцизні накладні на власне споживання пального у разі заправлення мережею АЗС паливних баків власних транспортних засобів? А також, чи правомірним буде складання акцизної накладної на весь обсяг власного споживання за місяць, і в які строки повинна реєструватись така акцизна накладна?

 

Акцизні накладні складаються у випадках і за правилами, визначеними у ст. 231 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом МФУ від 19.06.2019 р. № 262 (далі – Порядок № 262).

В абзаці 2 п. 231.1 ПКУ передбачено, що платник акцизного податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання.

З метою правильного складання акцизних накладних слід враховувати термінологію, наведену в ПКУ.

Зокрема, приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом реалізації пального, в тому числі, у роздрібній торгівлі на АЗС, є акцизним складом (п. 14.1.6 ПКУ).

При цьому операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з акцизного складу (в тому числі, з АЗС) / акцизного складу пересувного для власного споживання вважається операціями з реалізації пального (пп. 14.1.212 ПКУ).

Положеннями ПКУ передбачаються окремі випадки для складання акцизних накладних в одному або в двох примірниках.

Відповідно до п. 231.3 ПКУ, у разі реалізації пального з акцизного складу для власного споживання платник складає акцизну накладну в одному примірнику.

Тобто в правій верхній частині акцизної накладної в полі «Примірник» буде заповнено «1» із «1».

В лівій верхній частині акцизної накладної передбачено заповнення трьох реквізитів (відповідних кодів):

  • Коди операцій для складання в одному примірнику: для власного споживання передбачено код «1».
  • Умови оподаткування: в цьому полі заповнюється загальне «0».
  • Напрям використання. Заповнення цього коду не повинно було викликати суперечності, оскільки серед кодів передбачено код «4» – реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. І жодних виключень в частині власного споживання в п. 4 розділу ІІ Порядку № 262 не міститься.

Водночас, податковий орган у випадку власного споживання пального при здійсненні заправки на власних АЗС має іншу позицію, яка реалізована ним в програмному забезпеченні реєстрації акцизних накладних.

Прикладом є, зокрема, відповідь, надана в індивідуальній податковій консультації ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1694/6/99-00-04-02-05-15/ІПК, в якій зазначено таке:

«… у випадку якщо платником здійснюється реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки, шляхом заправлення власного рухомого складу … необхідно зазначати … напрям використання «0»».

Аналогічне роз’яснення розміщено в розділі 116.13.03 ресурсу ЗІР ДФСУ.

Ми не погоджуємось з позицією податкового органу в цьому питанні, але оскільки при заповненні у полі напрям використання коду «4» приходить відмова в реєстрації акцизної накладної, то з метою недопущення порушення строків реєстрації акцизних накладних вважаємо прийнятним заповнювати в цьому полі «0».

Тобто з урахуванням позиції ДПСУ виходить таке заповнення кодів в лівій верхній частині акцизної накладної: «1»; «0»; «0».

Щодо складання акцизних накладних на пальне, використаного для власного споживання, положеннями п. 3 розділу ІІ Порядку № 262 передбачено наступне:

«Акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця».

Податковий орган неодноразово підтверджував можливість застосування цих положень. Зокрема, в індивідуальних податкових консультаціях ДПСУ від 12.11.2019 р. № 1270/6/99-00-04-02-05-15/ІПК, від 07.11.2019 р. № 1231/6/99-00-04-02-05-15/ІПК, від 06.11.2019 р. № 1202/6/99-00-04-02-05-15/ІПК, від 09.09.2019 р. № 84/6/99-00-04-02-05-15/ІПК побачити знайти такий висновок:

«Отже, акцизні накладні на обсяги пального, використаного для власного споживання протягом звітного місяця, можуть складатись Товариством за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця. Реєстрація таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних Товариством також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця».

Таким чином, реєстрація акцизної накладної, в якій зазначені обсяги пального, використаного протягом місяця для власного споживання при заправці на власній АЗС, повинна бути здійснена не пізніше останнього дня такого звітного місяця.

На завершення консультації нагадаємо, що відповідальність за порушення строків (термінів) реєстрації акцизних накладних, передбачена нормами пунктів 1202.1 – 1202.3 ПКУ, не застосовуються до акцизних накладних / розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року (п. 25 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»