Облік та оподаткування помилково перерахованого внеску до статутного фонду

Отримані від засновника кошти у вигляді внеску до статутного фонду потрібно відображати в бухгалтерському обліку товариства за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» та кредитом рахунку 46 «Неоплачений капітал» у сумі, що зафіксована в установчих документах. 

Оскільки отримані кошти перевищують розмір внеску засновника, в бухгалтерському обліку на суму перевищення (з урахуванням рішення про його повернення) має кредитуватися субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Операція з повернення суми такого перевищення відображається «зворотною» проводкою. 

Не виключено, що бухгалтер, не маючи інформації про подальше рішення щодо повернення коштів, отриманих понад встановлений розмір внеску, міг класифікувати їх як додатковий капітал і відобразити на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал». Оскільки сума такого перевищення має бути повернена засновнику, бухгалтер повинен провести облікові записи так, як описано вище. 

У податковому обліку товариства операція з внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, класифікується як пряма інвестиція. Відповідно до пп. 4.2.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток) суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи не включаються до складу валового доходу підприємства. 

Помилково отримана сума також не підлягає включенню до валового доходу товариства відповідно до загальних норм Закону про прибуток, тим паче що її повернення відбулося у тому самому податковому періоді. 

Звісно, податківці можуть з цим не погодитись. У такому випадку платник податку може послатися на пп. 4.2.9 Закону про прибуток, відповідно до якого емісійний дохід1 не включається до складу валового доходу. 

(1 Під емісійним доходом у Законі про прибуток розуміється сума перевищення надходжень,

отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних

сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав та

інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при

повторному розміщенні інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів.) 

Таким чином, ані сума внеску засновника, ані помилково отримана від нього сума не збільшують валового доходу товариства. 

У бухгалтерському обліку засновника переказ коштів як внеску до статутного фонду відображається як фінансова інвестиція. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції регламентовані нормами П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. Відповідно до п. 4 цього П(С)БО фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. 

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, для обліку довгострокових фінансових інвестицій призначено рахунок 14, а для обліку поточних фінансових інвестицій – рахунок 35. 

При переказуванні коштів як внеску до статутного фонду у бухгалтерському обліку засновника дебетувався рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (35 «Поточні фінансові інвестиції») та кредитувався рахунок 31 «Рахунки в банках» на переказану ним суму (з урахуванням перевищення внеску). Повернення помилково переказаної суми призведе до зменшення вартості інвестиції, що відображатиметься за кредитом рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (35 «Поточні фінансові інвестиції»). 

Зважаючи на те, що в даному випадку помилкова сума була повернута в тому ж місяці, що й переказ внеску, тобто у межах звітного податкового періоду, це жодним чином не вплине на звітність з податку на прибуток та зобов'язання засновника перед бюджетом. 

 

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано 22.06.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.