Невикористана за призначенням валюта та курсові різниці, що перераховуються до держбюджету

В одному випадку у зв'язку з неможливістю виконати контракт нерезидент повернув валюту, яка була куплена раніше (ще у 2008 році) на міжбанку за курсом 5,07 грн. за 1 долар, а продана банком при повернені за курсом 7,75 грн.  за 1 долар. Банк згідно з п. 7 р. IV постанови НБУ від 10.08.2005 р. № 281 додатну курсову різницю перераховує до держбюджету.

В іншому випадку валюта була куплена (у 2009 році), але від нерезидента надійшло повідомлення про неможливість виконання договору поставки, у зв'язку з чим договір було розірвано, а придбана валюта була продана банком за вищим курсом. Згідно зі ст. 5 Закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та п. 6 р. III постанови НБУ від 10.08.2005 р. № 281 банк перерахував додатну  курсову різницю до Державного бюджету України.

Чи необхідно в податковому обліку зазначену курсову різницю включати до валових доходів? Чи можна віднести на валові витрати перерахування курсової різниці до держбюджету? Як відобразити ці операції у бухгалтерському обліку? 

Умови і особливості продажу поверненої нерезидентом чи невикористаної іноземної валюти регулюються ст. 5 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, а також нормами Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (далі – Положення). Продаж іноземної валюти у випадках, передбачених п. 6 та 7 р. III Положення (до яких належать і наші обидва випадки), здійснюється уповноваженим банком без доручення клієнта в будь-який момент протягом п'яти банківських днів за курсом, який визначається безпосередньо суб'єктом ринку, що здійснює такий продаж іноземної валюти. Як наслідок, при здійсненні банком такого продажу у зв'язку зі змінами валютних курсів виникають додатні чи від'ємні курсові різниці. У разі виникнення додатних курсових різниць від продажу банком іноземної валюти у випадках, передбачених п. 6 та 7 Положення (а в наших випадках виникають саме додатні курсові різниці), банк здійснює їх перерахування до держбюджету. 

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті, як відомо, регулюється п. 7.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток). Зауважимо, що цей Закон не містить винятків щодо окремих операцій, які виникають в зв'язку з продажем іноземної валюти, у тому числі внаслідок неможливості виконання нерезидентом своїх зобов'язань за контрактом. Зокрема, пп. 7.3.5 Закону про прибуток визначено, що у разі продажу іноземної валюти за гривні валові доходи платника податку збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким продажем, а валові витрати такого платника збільшуються на суму балансової вартості іноземної валюти. 

Окремого порядку визначення балансової вартості валюти, поверненої нерезидентом, Законом про прибуток не передбачено. На нашу думку, в даному випадку слід керуватися пп. 7.3.1 Закону про прибуток, відповідно до якого балансова вартість поверненої валюти визначатиметься за курсом НБУ на дату повернення нерезидентом раніше перерахованих йому коштів. Попередні операції, пов'язані з перерахуванням передоплати та її поверненням, як і курсові різниці за ними, згідно з п. 7.3 Закону про прибуток не відображаються в податковому обліку. 

Балансовою вартістю іноземної валюти для другого випадку відповідно до пп. 7.3.4 Закону про прибуток буде сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з купівлею іноземної валюти (без урахування комісійних та вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку). 

Оскільки відповідно до Положення курсові різниці мають бути перераховані до державного бюджету України, у підприємства, хоча і непрямо, але виникають відповідні зобов'язання перед бюджетом. Враховуючи, що така ситуація прямо не передбачена Законом про прибуток, податкові органи можуть класифікувати сплату курсових різниць до бюджету за такими операціями як таку, що безпосередньо не пов'язана з господарською діяльністю підприємства, а тому у підприємства немає підстав включати суми таких платежів до складу валових витрат. Закон не містить спеціальної норми, яка б регулювала включення таких платежів до складу валових витрат. Тому слід керуватися загальною нормою, а саме пп. 5.2.1 Закону про прибуток, згідно з яким до валових витрат платника податку включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг). Оскільки у випадку, що розглядається, з самого початку передбачалося, що придбана іноземна валюта використовуватиметься для розрахунків за товари, необхідні для здійснення діяльності підприємства, то сплата до бюджету зобов'язань, що виникли внаслідок продажу цієї валюти, безпосередньо пов'язана з господарською діяльністю підприємства. 

Бухгалтерський облік розглянутих операцій може мати таки вигляд. 

 

№ з/п 

Зміст операції 

Кореспонденція 

Сума, грн. 

Дт 

Кт 

I. У разі повернення валюти нерезидентом 

Перераховано гривні на купівлю валюти ($1000, у т. ч. збір до ПФУ і комісійна винагорода банку) 

333 

311 

5196 

Нараховано і віднесено до складу валових витрат 0,5 % збору до ПФУ (у прикладі округлимо до 26 грн.)* 

651
92 

333
651 

26 

* Про сплату збору до ПФУ йдеться у листі НБУ від 19.01.2009 р. № 13-117/252-731. 

Віднесено до складу валових витрат комісійну винагороду банку за купівлю валюти (умовно 100 грн.) 

92 

333 

100 

Зараховано валюту на розподільчий рахунок (курс НБУ – 5,01 грн. за 1 долар) 

312 

333 

$1000
5010 

Віднесено до складу валових витрат різницю між курсом НБУ і МВРУ (курс МВРУ – 5,07 грн. за  1 долар) 

945 

333 

60 

Перераховано попередню оплату нерезидентові (курс НБУ – 5,15 грн. за 1 долар) 

371 

312 

$1000
5150 

Відображено курсову різницю при зміні курсу НБУ (з 5,01 грн. до 5,15 грн.) 

312 

714 

140 

Підписано додаткову угоду про розірвання договору (курс 5,50 грн. за 1 долар; нараховано дохід (курсову різницю), який визначається як 1000 х (5,5 – 5,15) = 350 грн.) 

371 

714 

350 

Нерезидент повернув раніше перераховані йому кошти (курс НБУ – 7,40 грн. за 1 долар) 

314 

371 

$1000
7400 

10 

Відображено курсову різницю (визначається як (7,4 – 5,5) х 1000 = 1900 грн.) 

371 

714 

1900 

11 

Визнано дохід від примусової реалізації іноземної валюти за курсом 7,75 грн. за 1 долар: 

 

 

 

в частині зобов'язань перед бюджетом, виходячи з витрат на придбання валюти за курсом 5,07 грн. за 1 долар (1000 х (7,75 – 5,07)) 

377 

711 

2680

в частині отриманих коштів 

311 

711 

5070 

12 

Відображено зобов'язання перед бюджетом 

949 

377 

2680 

13 

Списано собівартість проданої валюти (курс НБУ – 7,60 грн. за 1 долар) 

942 

314 

$1000
7600 

14 

Відображено курсову різницю при зміні курсу НБУ ((7,6 – 7,4) х 1000) 

314 

714 

200 

II. У разі продажу невикористаної валюти 

Перераховано гривні на купівлю валюти ($1000, у т. ч. збір до ПФУ і комісійна винагорода банку) 

333 

311 

8016 

Зараховано і віднесено до складу валових витрат 0,2 % збору до ПФУ (у прикладі округлимо до 16 грн.) 

651
92 

333
651 

16 

Віднесено до складу валових витрат комісійну винагороду банку за купівлю валюти (умовно 100 грн.) 

92 

333 

100 

Зараховано валюту на валютний рахунок (курс НБУ – 7,70 грн. за 1 долар) 

312 

333 

$1000
7700 

Віднесено до складу валових витрат різницю між курсами НБУ і МВРУ (курс МВРУ – 7,90 грн. за 1 долар) 

945 

333 

200 

Валюту вилучено для продажу (курс НБУ – 7,70 грн. за 1 долар) 

334 

312 

$1000
7700 

Визнано дохід від примусової реалізації іноземної валюти за курсом 7,95 грн. за 1 долар: 

 

 

 

в частині зобов'язань перед бюджетом 

377 

711 

50 

в частині отриманих коштів 

311 

711 

7900 

Відображено зобов'язання перед бюджетом 

949 

377 

50 

Списано собівартість проданої валюти (курс НБУ – 7,70 грн. за 1 долар) 

942 

334 

$1000
7700 

 

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано 23.02.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.