Чи можливий розрахунок готівковою іноземною валютою компанією-нерезидентом

Відповідно до ст. 3 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93 (далі – Декрет) на території України єдиним законним платіжним засобом є валюта України. Вона приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України. Разом з тим відповідно до ст. 7 Декрету в розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту як засіб платежу використовується іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки. Розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускаються за умови одержання індивідуальної ліцензії Нацбанку України. 

Таким чином, щодо нашої ситуації насамперед мають бути враховані вимоги ст. 7 Декрету. До речі, Нацбанк у своєму листі від 13.09.2006 р. № 28-315/3014-9643 робить висновок, що ст. 7 має пріоритет над ст. 3 Декрету. Зауважимо, що цим документом встановлено прямий зв'язок розрахунків в іноземній валюті з терміном «торговельний оборот».  Проте чинним законодавством не визначено, що слід розуміти під цим терміном і, відповідно, чи стосується він консультаційних послуг.

Аби розібратися у цьому питанні, звернімося до положень Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII (далі – Закон № 959). Згідно з цим Законом під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Враховуючи, що розглядувана операція регулюється нормами Закону № 959, саме його нормами і слід керуватися при визначенні суті терміну «торговельний оборот». 

У розумінні Закону № 959 господарська діяльність – це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. При цьому відповідно до ст. 1 Закону № 959 товаром може бути будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Як бачимо, законодавець не обмежує учасників ЗЕД лише товарами у класичному розумінні цього слова, тобто активами, придбаними з метою наступного продажу. Тому в контексті Закону № 959 торговельний оборот, на нашу думку, слід розглядати як оборот з реалізації будь-якої продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі). 

Свого часу Держпідприємництва у листі від 08.05.2002 р. № 1-221/2513 дійшов такого ж висновку, щоправда, з дещо іншою аргументацією та стосовно включення до торговельного обороту послуг автотранспортних перевезень товарів. 

На жаль, не можна застосувати у даному випадку і положення р. 6 «Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави» Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200. Хіба що у тому разі, коли послуги надаються у зоні, звільненій від сплати мита та податків. 

Можливість приймання банком готівкової іноземної валюти від уповноваженого представника нерезидента – суб'єкта підприємницької діяльності для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту – суб'єкту підприємницької діяльності, передбачена  п. 3 гл. 2 р. III Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.  При здійсненні такого зарахування буде виконана вимога ст. 7 Декрету щодо необхідності проведення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту через банки.

Отже, розрахунки в іноземній валюті в межах торговельного обороту, зокрема за надані послуги, здійснюються лише через уповноважені банки. Можливість проведення розрахунків готівкою в іноземній валюті через касу підприємства виключена. 

 

Олександр Киришун,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано 11.02.2009р.:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.