Щодо штрафів за нецільове використання отриманої з банку готівки

Насамперед зазначимо, що питання виникло у зв’язку чинними положеннями Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.1995 р. N 436/95 (далі – Указ).

Відповідно до ст. 1 цього Указу, у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема, за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням передбачено штраф у розмірі витраченої готівки.

Для того, щоб встановити, чи можливе застосування штрафів, слід визначити, чи мало місце порушення законодавства щодо регулювання норм готівкового обігу.

Зокрема, згідно з частиною 3 ст. 1066 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV (далі – ЦКУ) банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Також не допускається обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом (ст. 1074 ЦКУ).

Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу визначені у ст. 33 Закону України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. N 679-XIV.

На підставі цих повноважень на сьогодні постановою НБУ від 29.12.2017 р. N 148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. До 05.01.2018 року діяло Положення, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 р. N 637.

Положеннями вищезазначених документів не передбачено норм щодо виключно цільового використання отриманої з банку готівки.

Відповідно, на сьогодні в разі використання підприємством отриманої з банку готівки на інші цілі, ніж було зазначено при її отриманні, порушення законодавства відсутнє. В такому разі і відповідна штрафна норма не підлягає застосуванню.

Звертаємо увагу, що такої ж позиції дотримуються МФУ (лист від 12.06.2017 р. N 35210-07-10/15376) та НБУ (листи від 21.11.2016 р. N 50-0004/95394, від 13.04.2005 р. N 11-113/1228-3747, від 01.04.2005 р. N 11-113/1077-3214, від 01.03.2005 р. N 11-111/680-1907).

Таким чином, якщо підприємство отримало з банку готівкові кошти в національній валюті на господарські потреби, а потім виникла потреба в їх частковому використані для погашення заборгованості перед підзвітними особами та на видачу позики працівнику, то вважаємо, що таке використання коштів є правомірним.

P.S. Додатково повідомляємо, що після підготовки публікації в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ЗІР з’явилось роз’яснення ДФСУ, в якому зроблено висновок, що для цілей застосування Указу нецільовим використанням готівкових коштів є їх витрачання на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності.

Зазначимо, що в п. 17 розділу II Положення N 148 зазначено інакше: “суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами)”.

В цій нормі ми не бачимо обмеження щодо яких-небудь потреб, які виникають у процесі функціонування підприємства.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.