Порядок відображення штрафів у складі витрат

Відповідно до п. 20 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 р. N 237, до інших операційних витрат включаються, зокрема, визнані штрафи.

Також у поясненнях до рахунку 948 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. N 291, зазначено, що на субрахунку 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

Для обліку розрахунків за нарахованими штрафами у сфері готівкового обліку доцільно використовувати, на нашу думку, рахунок 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”.

Тобто в загальному порядку якщо підприємство погоджується з порушеннями, то штрафи за порушення у сфері готівкового обліку відображаються записом Дт 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” Кт 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”.

Водночас в наведеному в запитанні випадку підприємство не згодне з донарахованими сумами, у зв’язку з чим подано адміністративний позов до суду.

Крім того слід також враховувати норми податкового законодавства щодо процедури узгодження податкових зобов’язань.

Відповідно до п. 56.18 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Окремо зауважимо, що неузгодженим є грошове зобов’язання також піж час процедури адміністративного оскарження (п. 56.15 ПКУ).

Враховуючи, що до складу інших операційних витрат включаються саме визнані підприємством штрафи, а поданий позов до суду якраз свідчить про їх невизнання та відносить грошові зобов’язання до категорії неузгоджених, то такі оскаржені суми штрафу до набрання чинності рішенням суду в бухгалтерському обліку не слід відображати.

Якщо в майбутньому рішенням суду, що набере законної сили, буде підтверджено правомірність нарахованих штрафів, то, на нашу думку, саме в такому періоді слід визнавати штрафи, оскільки вони стануть узгодженими. Відповідно і відображати їх в бухгалтерському обліку, на нашу думку, слід на дату набрання законної сили рішенням суду.

Якщо рішення суду буде на користь підприємства, то жодних записів в обліку не відбудеться.

На завершення зазначимо, що у разі оскарження рішення контролюючого органу, яким нараховується сума грошового зобов’язання, платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. Тобто протягом 10 календарних днів з дня набрання сили рішенням суду (п. 57.3 ПКУ).

Для платників податку на прибуток щодо сум нарахованих органом ДФС штрафів коригувань на різниці не передбачено.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.