Використання старих форм касових ордерів: чи можуть бути негативні наслідки?

05.01.2018 року набрала чинності постанова НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 29.12.2017 р. N 148 (далі – Положення N 148).

Відповідно попередня постанова НБУ від 15.12.2004 р. N 637 втратила чинність.

В новому Положенні N 148 були дещо підкориговані форми касових документів, в тому числі, прибуткового та видаткового касових ордерів.

Положення N 148 містить такі визначення термінів:

– касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси (пп. 10 п. 3 розділу І Положення N 148);

– оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат (пп. 18 п. 3 розділу І Положення N 148).

Також у п. 11 розділу ІІ Положення N 148 зазначається, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі. Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств / відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги / застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Положенням передбачено, що приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), а видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями (пункти 25 і 26 розділу ІІІ Положення N 148).

Зазначені норми говорять про необхідність оформлювати касові ордери за формами, наведеними у цьому Положенні.

На нашу думку, НБУ дещо поквапився з набранням чинності новими формами, не передбачивши ніякого перехідного періоду.

Разом з тим, зазначене вже виявлено в самому НБУ, про що свідчить оприлюднений проект постанови про внесення змін до цього положення (https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63075699).

Зазначеним проектом постанови НБУ пропонується додати норму, що суб’єктам господарювання протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою N 148 потрібно забезпечити приведення своєї діяльності щодо використання форм відомостей на виплату готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових книг, книг обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та актів про результати інвентаризації наявних коштів (далі – форми первинного обліку) у відповідність до вимог Положення N 148.

Протягом цього періоду редакційні відмінності форм первинного обліку не є підставою для їх не застосування.

Тобто слід очікувати, що така норма з’явиться і буде встановлено перехідний період в шість місяців, що вирішить зазначене питання.

В будь-якому разі відмінності між новими та попередніми формами касових ордерів є несуттєвими. Недоліки форми касового ордера не означають його неоформлення взагалі. Такі дрібні відмінності форми, на нашу думку, не можуть призводити до негативних наслідків.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.