Щодо періоду відображення в декларації виплату доходів нерезиденту

З наведеного у запитанні випливає, що податок на репатріацію (податок з доходів нерезидента) було утримано і перераховано у вересні 2017 року, а дивіденди у валюті перераховані нерезиденту вже в жовтні 2017 року.

Відповідно до абз. “б” пп. 141.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), дивіденди, які сплачуються резидентом на користь нерезидента, є доходами із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ПКУ.

Резиденти, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 ПКУ, за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп. 141.4.2 ПКУ).

Вимоги щодо подання звіту про виплачені доходи нерезиденту встановлені у п. 103.9 ПКУ, положеннями якого передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Така форма затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897 у вигляді Додатку ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Таблиця 1 цього додатку має назву “Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України”. Доходи у вигляді дивідендів та податок з таких доходів зазначаються у рядку 2 Таблиці 1 Додатку ПН.

З вищенаведеного випливає, що у декларації підлягають відображенню суми фактично виплаченого доходу нерезиденту та утриманого з нього податку, що перераховується до бюджету.

На нашу думку, недоречно говорити про утриманий податок якщо сам дохід нерезиденту ще не виплачений. Перераховані суми податку до бюджету раніше ніж виплата доходу нерезиденту створюють надміру сплачені суми податкових зобов’язань, оскільки в даному випадку податкові зобов’язання ще не виникли (вони виникають в день виплати доходу нерезиденту).

Нагадаємо, що відповідно до пп. 14.1.115 ПКУ, надміру сплачені грошові зобов’язання – це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

З урахуванням цього, для платника податку на прибуток, що звітує поквартально, потрібно заповнювати таблицю 1 Додатку ПН у періоді фактичного перерахування (виплати) доходу нерезиденту. В наведеному випадку дохід перерахований нерезиденту у жовтні 2017 року (4-й квартал), а тому він підлягає відображенню в річній звітності.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.