Порядок оподаткування єдиним податком операції з продажу об’єкта основного засобу

Відповідно до п. 292.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), при продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. При цьому, якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, то дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Відразу зазначимо, що у юридичних осіб – платників єдиного податку сума залишкової балансової вартості на день продажу розраховується відповідно до п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92, як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).

Іншою нормою ПКУ, яку слід враховувати для визначення оподатковуваного доходу, є положення п. 292.6 ПКУ, згідно з якими датою отримання доходу платника єдиного податку вважається дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Отже, з метою відповіді на поставлене запитання спочатку потрібно перевірити, протягом якого періоду проданий об’єкт основного засобу використовувався на підприємстві.

Якщо строк використання не перевищив 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, то оподатковуваний дохід визначатиметься за сумою коштів, фактично отриманих у звітному періоді. Тобто сума коштів, фактично отримана в кварталі продажу основного засобу, буде обкладатись в цьому кварталі, а сума коштів, отримана в наступному кварталі, буде базою оподаткування в наступному кварталі. З цим погоджується також ДФСУ (лист від 27.11.2015 р. № 25434/6/99-99-15-03-01-15).

Якщо ж період використання проданого основного засобу на підприємстві більший за 12 календарних місяців з дня введення в його експлуатацію, то дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

В цьому випадку наша думка щодо порядку оподаткування частково отриманих платежів розходиться з думкою ДФСУ, наведеною у вищезгаданому листі від 27.11.2015 р. № 25434/6/99-99-15-03-01-15, в якому стверджується:

«Якщо основний засіб використовувався платником більше року, то до складу доходу включається позитивна різниця між отриманою сумою (частиною договірної вартості) та добутком залишкової балансової вартості основного засобу і результатом ділення цієї частини на договірну вартість».

Аналогічна відповідь міститься у розділі 108.01.02 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ЗІР ДФСУ.

Фактично ДФСУ вважає, що в наведеному випадку до складу доходу кварталу продажу буде включено суму, пропорційну частці отриманих коштів.

Наприклад, якщо основний засіб використовувався на підприємстві більше 12 місяців, залишкова вартість складала 80000 грн., договірна ціна його продажу склала 100000 грн., в кварталі продажу отримано половину цієї суми, а другу половину – в наступному кварталі, то розрахунок поквартального доходу згідно з роз’ясненням ДФСУ виглядатиме так:

Дохід першого кварталу = 50000 – (80000 х (50000 / 100000)) = 10000 грн.

Аналогічно розраховуватиметься сума доходу у другому кварталі отримання коштів (10000 грн.).

Зауважимо, що такий пропорційний розрахунок поквартального доходу, запропонований у роз’яснені ДФСУ, не передбачений ПКУ, а, отже, він не може бути нав’язаний всім платникам єдиного податку.

Ми схиляємось до застосування іншого способу розрахунку, наведеного далі.

Як вже зазначалось, положеннями п. 292.6 ПКУ передбачено касовий підхід визначення суми доходу, тобто, за фактично отриманими коштами. Положення п. 292.2 ПКУ встановлюють, що дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю.

Відповідно, ці дві норми ПКУ означають, що оподатковуваний дохід у юридичної особи – платника єдиного податку виникає в тому періоді, коли фактично отримана сума коштів перевищить залишкову вартість основного засобу.

Застосовуючи ці положення до наведених даних прикладу виходить наступне.

В першому кварталі (кварталі продажу основного засобу) отримана сума грошових коштів становить 50000 грн., яка є меншою ніж залишкова вартість основного засобу. Відповідно, у цьому кварталі не виникає суми перевищення, як і оподатковуваного доходу.

В другому кварталі отримано ще 50000 грн. Саме в цьому кварталі і виникла сума перевищення залишкової вартості проданого основного засобу у розмірі 20000 грн.

Відповідно, на нашу думку, саме в другому кварталі (в кварталі фактичного отримання суми коштів, що перевищує розмір залишкової вартості основного засобу) визначається дохід у розмірі 20000 грн., який буде оподатковуватись єдиним податком у підприємства.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.