Cтроки реєстрації в 2017 році податкових накладних, складених протягом 2016 року

Насамперед нагадаємо, що до 2017 року у МФУ та ДФСУ були різні думки щодо строків реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

МФУ тоді стверджувало, що податкові накладні можуть бути зареєстровані платниками ПДВ в ЄРПН протягом 365 днів (лист від 30.03.2016 р. N 31-11120-09-10/9133).

Разом з тим, ДФСУ вважало, що максимальний строк для реєстрації податкових накладних становить 180 днів з дати їх складання (листи від 17.08.2016 р. N 17925/6/99-99-15-03-02-15, від 02.08.2016 р. N 16689/6/99-99-15-03-02-15, від 14.07.2016 р. N 15251/6/99-95-42-01-15, від 23.06.2016 р. N 13858/6/99-99-15-03-02-15, від 19.04.2016 р. N 8820/6/99-99-19-03-02-15, від 15.03.2016 р. N 5596/6/99-99-19-03-02-15, від 09.11.2015 р. N 23842/6/99-95-42-01-16-01, від 07.08.2015 р. N 29163/7/99-99-19-03-02-17 тощо).

Оскільки фактичне адміністрування ЄРПН здійснює ДФСУ, то програмними засобами здійснювалась реєстрація податкових накладних лише протягом 180 календарних днів (відповідно до вищезазначеної позиції ДФСУ).

Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VIII було внесено зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), які набрали чинності з 01.01.2017 року.

Зокрема, п. 201.10 ПКУ доповнено абзацом, згідно з яким, платник ПДВ має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної (далі – РКдоПН) в ЄРПН протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або РКдоПН. При цьому, у разі зупинення реєстрації податкової накладної або РКдоПН в ЄРПН згідно з п. 201.16 ПКУ перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.

Зазначену норму, на нашу думку, слід розуміти таким чином, що на дату відправки податкової накладної або РКдоПН на реєстрацію до ЄРПН має перевірятись, щоб дата її складання не перевищувала строк у 365 календарних днів (а у разі зупинення реєстрації – з урахуванням особливостей, встановлених у п. 201.16 ПКУ). Тобто якщо з дати складання податкової накладної чи РКдоПН до дати відправки її на реєстрацію до ЄРПН минуло менше 365 днів (включно), то вона має бути зареєстрована в ЄРПН (за умови наявності суми для реєстрації в Системі електронного адміністрування ПДВ).

Разом з тим зазначимо, що ДФСУ надала інше за змістом роз’яснення (лист від 16.06.2017 р. N 15731/7/99-99-15-03-02-17):

“Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

Вказаний термін застосовується до податкових накладних та/або розрахунків коригування, дата складання яких припадає на періоди після набрання чинності змінами до відповідної норми Кодексу, тобто після 01.01.2017″.

Ми не бачимо в ПКУ обмежень, що строк реєстрації в ЄРПН у 365 дні має стосуватись виключно податкових накладних, складених з 01.01.2017 року. Але знову ж таки, оскільки фактичне адміністрування ЄРПН здійснює ДФСУ, то цілком ймовірно, що програмними засобами здійснюватиметься реєстрація податкових накладних, складених протягом 2016 року, лише в межах 180 календарних днів з дати їх складання (відповідно до вищезазначеної позиції ДФСУ).

Варто відзначити, що з індивідуальних податкових консультацій від 10.07.2017 р. N 1082/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та від 22.06.2017 р. N 781/6/99-99-15-03-02-15/ІПК можна угледіти можливість зміни позиції ДФСУ, оскільки в них з розглянутого питання додатково повідомлено, що “з метою встановлення єдиної позиції щодо термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН, починаючи з 01.01.2017, ДФС направлено запит до Міністерства фінансів України (лист від 20.01.2017 N 175/4/99-99-15-03-02-13), відповідь на який на сьогодні не отримано”.

Таким чином, хоча підхід ДФСУ, на нашу думку, не є вірним, але платникам ПДВ доведеться його враховувати доки ДФСУ не змінить своєї позиції і не внесе відповідних змін у програмне забезпечення ЄРПН.

Окремої уваги заслуговують оновлені в 2017 році положення п. 1201.2 ПКУ, в другому і третьому абзацах якого тепер зазначено наступне:

“Відсутність реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, зазначених в абзаці першому цього пункту, після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, – тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

У разі реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, зазначених в абзаці першому цього пункту, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, штрафні санкції, передбачені абзацом другим цього пункту та пунктом 1201.1 цієї статті, не застосовуються”.

Інакше кажучи, положення п. 1201.2 ПКУ тепер передбачають, що в разі якщо протягом 10 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення у зв’язку з нереєстрацією податкової накладної чи РКдоПН така податкова накладна чи РКдоПН не будуть зареєстровані, то орган ДФС може накладати додатковий штраф.

Зазначену норму було б доречно сприймати як таку, що має “відкривати” додатковий 10-денний строк для реєстрації податкової накладної або РКдоПН.

Водночас в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР” з’явилось роз’яснення, в якому на запитання “Чи застосовується штраф, передбачений абзацом другим п. 120 прим. 1.2 ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України, до платника ПДВ, якщо з дати складання ним податкової накладної / розрахунку коригування до податкових накладних минуло 365 календарних днів?” було надано відповідь:

“Оскільки з дати складання податкових накладних та/або розрахунків коригування минуло 365 календарних днів, то платник ПДВ не має права зареєструвати їх в ЄРПН, крім випадків зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН, передбачених п. 201.16 ст. 201 ПКУ, а тому штраф, передбачений абзацом другим п. 120 прим. 1.2 ст. 120 прим. 1 ПКУ, до нього не застосовується”.

З урахуванням цієї відповіді ДФСУ можна констатувати, що додаткових 10 календарних днів для реєстрації податкової накладної або РКдоПН на виконання норм абз. 2 та 3 п. 1201.2 ПКУ платникам ПДВ не буде надаватись.

Але з метою уникнення ризику застосування додаткових штрафів, передбачених абз. 2 та 3 п. 1201.2 ПКУ, вважаємо доцільним направляти податкову накладну на реєстрацію до ЄРПН, а отриману відповідь (у разі відмови) завжди можна буде пред’явити, щоб довести виконання платником ПДВ своїх обов’язків.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.