Щодо строку перехідного періоду, протягом якого не відбувається фактичного зупинення реєстрації податкових накладних

Питання оподаткування регулюються положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ). Бухгалтери підприємств вже звикли, що до ПКУ кожного року вносяться якісь зміни і, доволі часто, – це суттєві зміни.

Не став виключенням і 2017 рік. Зокрема, з 01.04.2017 року набрали чинності норми щодо зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до них (абз. 5 п. 1 розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” від 21.12.2016 р. N 1797-VIII).

При цьому, відповідно до п. 57 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура, визначена п. 201.16 ПКУ, здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної (далі – РКдоПН) у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Оскільки наближається 1 липня, коли мають запрацювати норми про фактичну можливість зупинення реєстрації податкових накладних, то у бухгалтерів виникає питання, чи буде здійснюватись фактичне зупинення реєстрації в ЄРПН щодо податкових накладних та РКдоПН, складених до 01.07.2017 року (зокрема, червнем 2017 року), які будуть надіслані на реєстрацію до ЄРПН вже після 01.07.2017 року?

На дату підготовки цього матеріалу нам не відомі роз’яснення МФУ або ДФСУ щодо зазначеного питання, а тому висловимо власну думку.

Спочатку нагадаємо, що за загальними правилами, встановленими у п. 201.10 ПКУ, реєстрація податкових накладних та РКдоПН у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

– для податкових накладних / РКдоПН, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

– для податкових накладних / РКдоПН, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Крім того, цим же п. 201.10 ПКУ передбачено, що платник ПДВ має право зареєструвати податкову накладну та/або РКдоПН в ЄРПН протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або РКдоПН.

Тобто на період з 1 по 15 липня 2017 року припадає період часу, протягом якого нормами ПКУ надано можливість платникам ПДВ своєчасно зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та РКдоПН, складені у другій половині червня 2017 року. Крім того, можуть також реєструватись (хоч і з порушенням строку) інші податкові накладні та РКдоПН в межах 365 днів, наступних за датою їх складання (якщо вони не були зареєстровані своєчасно).

Розглядаючи поставлене питання зазначимо, що Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних постановою КМУ від 26.04.2017 р. N 341 було викладено в новій редакції, яка містить примітку такого змісту:

“Протягом перехідного періоду, встановленого пунктом 57 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу, процедури, визначені пунктами 17 – 19 цього Порядку, здійснюються без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування”.

Зазначена примітка хоч і внесена до Порядку ведення ЄРПН, але, як можна помітити, поставлене в цій публікації питання вона ніяк не врегульовує. Отже, звернемося до відповідних норм ПКУ.

Відповідно до п. 201.16 ПКУ, реєстрація податкової накладної / РКдоПН в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної / РКдоПН сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації, встановлених наказом МФУ від 13.06.2017 р. N 567 на підставі вимог п 74.2 ПКУ.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / РКдоПН в ЄРПН фактично сформульовано у п. 17 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246 (в редакції постанови КМУ від 26.04.2017 р. N 341), яким передбачено, що у разі відповідності податкових накладних та/або РКдоПН критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення реєстрації таких податкових накладних та/або РКдоПН відповідно до п. 201.16 ПКУ, формується квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної та/або РКдоПН, в якій зазначаються відомості та перелік документів, визначених пп. 201.16.1 ПКУ. Така квитанція одночасно надсилається постачальнику (продавцю) та отримувачу (покупцю) – платнику ПДВ.

Тобто процедура зупинення реєстрації податкової накладної / РКдоПН в ЄРПН не встановлює залежності такого зупинення від дати складання податкової накладної чи РКдоПН.

Підсумовуючи вищенаведені норми законодавства можна дійти висновку, що з 1 липня 2017 року у органів ДФС з’являються повноваження щодо фактичного зупинення реєстрації податкових накладних та РКдоПН.

На нашу думку, зупинення реєстрації в ЄРПН з 01.07.2017 року можливе щодо будь-якої податкової накладної або РКдоПН незалежно від дати їх складання, які будуть відправлені платником ПДВ на реєстрацію до ЄРПН у липні 2017 року.

Таким чином, якщо платники ПДВ бажають уникнути ризиків, щоб податкові накладні та РКдоПН за червень 2017 року не потрапили у період дії норм щодо зупинення їх реєстрації органом ДФС, то вони мають були відправлені на реєстрацію в ЄРПН не пізніше 30.06.2017 року, тобто, до закінчення перехідного періоду, передбаченого у п. 57 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.