Зміна розміру добових витрат під час знаходження працівника у відрядженні

Законодавчі гарантії і компенсації при службових відрядженнях встановлюються у ст. 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП), в якій передбачено, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

Варто відзначити, що у ст. 121 КЗпП не надано визначення добових витрат і не наведено конкретного розміру добових витрат.

Разом з тим у пп. 170.9.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI зазначається, що до оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

Також у п. 15 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом МФУ від 13.03.98 р. N 59, зазначається, що окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з таким відрядженням).

Отже, добові витрати – це витрати на відрядження, які не потребують спеціального документального підтвердження, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з таким відрядженням.

Щодо розміру добових витрат зазначимо, що для підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, такий розмір встановлено у постанові КМУ від 02.02.2011 р. N 98 (далі – постанова N 98).

З 19.04.2017 року набрала чинності постанова КМУ від 05.04.2017 р. N 241, якою внесено зміни до постанови КМУ N 98 щодо розміру добових витрат в межах України. До цієї дати сума добових складала 30 грн., а з 19 числа – 60 грн.

Оскільки в наведеному у запитанні випадку працівник перебував у відрядженні в межах України з 18 по 20 квітня 2017 року, то за 18 число сума добових буде нарахована у розмірі 30 грн., а за 19 та 20 числа – у розмірі по 60 грн. за кожний день. Всього за ці три дні сума добових витрат складе 150 грн. (30 + 60 + 60).

При цьому слід враховувати також положення п. 2 постанови N 98, в якому передбачено, що в разі коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, а саме: 80% – при одноразовому, 55% – при дворазовому, 35% – при триразовому харчуванні.

На завершення зазначимо, що для всіх інших (небюджетних) підприємств розмір добових витрат встановлюється внутрішніми положеннями (або наказами керівника) підприємства і не залежить від змін у постанові N 98. Водночас, на думку Мінсоцполітики, розмір добових витрат не може бути нижчим, ніж встановлено постановою N 98 (лист від 21.12.2016 р. N 1732/0/101-16/28).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.