Коригування на різниці щодо сум нарахованих органом ДФС штрафів і пені

Відповідно до пп. 14.1.265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Водночас згідно з пп. 14.1.162 ПКУ, пеня – сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки.

Штраф і пеня належать до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування (п. 111.2 ПКУ).

В бухгалтерському обліку визнані штрафи та пеня включаються до складу інших операційних витрат звітного періоду (п. 20 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318).

Щодо питання про коригування на різниці зазначимо таке. З 2017 року Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII норми ПКУ було доповнено пп. 140.5.11, відповідно до якого передбачено збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду платника: «на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу».

Як можна побачити положення пп. 140.5.11 ПКУ стосуються лише штрафів та пені, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів з контрагентами. Зазначені положення не поширюються на штрафи і пеню, нараховані відповідно до правил податкового законодавства.

Таким чином, зазначені у запитанні штраф і пеня, нараховані органом ДФС за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання, будуть враховані платником податку на прибуток у складі фінансового результату до оподаткування в загальному порядку. Коригувань на різниці щодо таких сум положення ПКУ не містять.

Зазначимо, що аналогічної думки дотримується ДФСУ (листи від 02.03.2017 р. № 4347/6/99-99-15-02-02-15 та від 03.03.2017 р. № 4486/6/99-99-15-02-02-15).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.