Ребрендинг на підприємстві: облік та оподаткування

Вікіпедія визначає ребрендинг (англ. rebranding) як активну маркетингову стратегію, яка включає комплекс заходів щодо зміни бренду (як компанії, так і виробленого нею товару), або його складових: назви, логотипу, слогану, візуального оформлення, із зміною позиціювання. Проводиться в руслі зміни концептуальної ідеології бренду і передбачає, що в компанії (продукті) відбулися досить істотні зміни. Вдалий ребрендинг дозволяє компанії вийти на новий рівень розвитку, привернути увагу нових клієнтів і збільшити лояльність існуючих.

В бухгалтерському обліку такі витрати можна розглядати як загальногосподарські витрати, що відображаються у складі адміністративних витрат (п. 18 П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 р. N 318).

Разом з тим, оскільки ребрендинг є частиною маркетингової стратегії і направлений на збільшення збуту продукції, товарів, робіт чи послуг, то, на нашу думку, зазначені витрати більш доречно враховувати у складі витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16 “Витрати”).

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом МФУ від 30.11.1999 р. N 291, облік таких витрат ведеться на рахунку 93 “Витрати на збут”.

Окремо нагадаємо, що відповідно до п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом МФУ від 18.10.1999 р. N 242, не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

Таким чином, в бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з самостійним розробленням нового логотипу і слогану компанії та проведенням ребрендингу відносяться до витрат звітного періоду, в якому вони фактично здійснені.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) для платників податку на прибуток не передбачено різниць щодо таких витрат, а тому вони будуть враховуватись в загальному порядку у складі фінансового результату до оподаткування.

Якщо для здійснення ребрендингу (зміна вивіски, нові візитки працівників, рекламні оголошення тощо) будуть залучатись сторонні компанії – платники ПДВ, то за такими витратами податковий кредит з ПДВ формуватиметься в загальному порядку на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.