Зменшення обсягу доходів до 20 млн. грн. та відмова від застосування різниць з податку на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), для платників податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

Для цього платник податку на прибуток приймає рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з податку на прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Зазначені положення слід розуміти, що у разі якщо за наслідками 2016 року обсяг доходів менший 20 млн. грн., то рішення щодо незастосування ним коригування на різниці відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ приймається при складанні декларації саме за цей 2016 рік.

Зазначене підтверджується у листі ДФСУ від 25.03.2016 р. № 6586/6/99-99-19-02-02-15, в якому зазначено:

«Тобто платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2015 рік, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право визначати об’єкт оподаткування у декларації за 2015 рік без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу».

Отже, якщо платник податку на прибуток приймає таке рішення, то про прийняте рішення зазначається в декларації за 2016 рік і вона складається без коригування на різниці, визначені розділом III ПКУ.

Те, що складання декларацій за перший – третій квартали 2016 року, які подавались відповідно до п. 137.4 ПКУ, відбувалось із урахуванням всіх різниць, не впливає на право платника прийняти рішення про незастосування різниць, визначених розділом III ПКУ, при складанні декларації за наслідками 2016 року (у випадку якщо обсяг доходу за цей рік менший 20 млн. грн.).

Форма податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897, містить окрему графу, в якій зазначається про наявність рішення щодо незастосування різниць, передбачених розділом III ПКУ. В роз’ясненні із загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ЗІР ДФСУ зазначається, що для цього у полі «Наявність рішення» потрібно проставити позначку, а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» – номер та дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення.

Також зазначимо, що оскільки обсяг доходу за 2016 рік менший 20 млн. грн., то у 2017 році квартальні декларації подавати не потрібно буде. Відповідно до абз. «в» п. 137.5 ПКУ декларація з податку на прибуток подаватиметься відразу за календарний 2017 рік.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.