Повернення банком помилково списаних з рахунку ФОП-ЄП коштів і обсяг оподатковуваних доходів

Порядок оподаткування платників на спрощеній системі оподаткування визначається у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 292.1 ПКУ, доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Разом з тим, відповідно до пп. 5 п. 292.11 ПКУ, до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів, що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

На нашу думку, оскільки корекція платежів (повернення на рахунок суми коштів, які не було отримано з банкомату, та суми помилково списаної банківської комісії) здійснена банком за письмовим зверненням (заявою) ФОП-ЄП, то такі кошти на підставі пп. 5 п. 292.11 ПКУ до складу доходу платника єдиного податку не включаються.

В п. 6 Порядку ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 19.06.2015 р. N 579, встановлюється, що платник єдиного податку у графах 2 – 6 Книги обліку доходів щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності. Оскільки корекція платежів, здійснена банком, не включається до складу доходу платника єдиного податку, то, вважаємо, що у книзі таку суму відображати не треба.

Те ж саме стосується і податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, форма якої затверджена наказом МФУ від 19.06.2015 р. N 578. В розділі IV декларації відображається обсяг оподатковуваного доходу за звітний (податковий) період. Оскільки корекція платежів, здійснена банком, не включається до складу доходу ФОП – платника єдиного податку, то у декларації така сума не відображається.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.