Чи можливо змінити рішення про незастосування різниць?

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ. Такий платник податку має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

ДФСУ у листі від 25.03.2016 р. № 6586/6/99-99-19-02-02-15 на підставі вищенаведених норм зробила висновок, що платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2015 рік, не перевищує 20 мільйонів гривень, має право визначати об’єкт оподаткування у декларації за 2015 рік без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

Для повідомлення органу ДФС про наявність рішення щодо незастосування різниць формою податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженою наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897, передбачено відповідне поле.

Як можна побачити, положення ПКУ не передбачають можливості змінювати рішення про незастосування різниць, визначених у розділі III ПКУ. Навпаки, ці положення зобов’язують дотримуватись такого рішення в подальших періодах (роках) поки виконується критерій щодо розміру доходу.

Перейти на застосування різниць можливо у випадку перевищення 20-мільйонного критерію розміру доходів. Про це прямо зазначено в одному з наступних абзаців згаданого пп. 134.1.1 ПКУ:

«Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу».

З іншого боку, заборони щодо уточнення будь-якого з показників податкової декларації, в тому числі, щодо прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, теж немає.

Зауважимо, що в роз’ясненні з ресурсу ЗІР ДФСУ, зроблено висновок, що платник податку на прибуток, який використовував право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), не може у наступному звітному році визначати у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств об’єкт оподаткування шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік не перевищує 20 мільйонів гривень.

В цьому ж роз’ясненні також зазначено, що «обмежень щодо зміни прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці платником податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, нормами ПКУ не передбачено».

З цього можна припустити, що орган ДФС вбачає можливим уточнення платником декларації за 2015 рік зі зміною рішення про незастосування різниць. Водночас, доцільність такого уточнення має робитись з урахуванням можливих ризиків, а також того, що і в усіх наступних періодах потрібно буде застосовувати різниці.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.