Подання декларації і сплата податку із запізненням

Граничні строки подання податкових декларацій встановлені в п. 49.18 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ).

Строки сплати самостійно задекларованих податків встановлені в п. 57.1 ПКУ, відповідно до якого, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Також у п. 203.2 ПКУ встановлюється, що сума податкового зобов’язання з ПДВ, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

Таким чином, десятиденний граничний строк для сплати податків за загальними правилами ПКУ обраховується від встановленої дати граничного строку подання декларації за звітний період, а не від фактичної дати подання декларації. Тобто положеннями ПКУ не передбачено окремого граничного строку сплати податків у зв’язку з тим, що декларація буде подана пізніше.

Зауважимо, що факт неподання декларації у встановлені строки не обов’язково матиме наслідком виникнення питань у органу ДФС в автоматичному порядку. Пов’язано це з тим, що відповідно до п. 49.2 ПКУ, платник податків зобов’язаний подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, лише за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню. Але після фактичного подання декларації із запізненням органом ДФС будуть застосовані відповідні санкції за таке правопорушення.

Організаційні питання ведення органами ДФСУ оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів регулює Порядок ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом МФУ від 07.04.2016 р. N 422 (далі – Порядок N 422).

Відповідно до пп. 2 п. 4 розділу IV Порядку N 422, дані звітних документів, поданих платниками у законодавчо встановлені терміни для такого подання, а також поданих з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов’язання за такими звітними документами, відображаються в інтегрованій картці платника датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань за такими звітними документами.

Дані звітних документів, поданих платниками після настання граничного строку сплати грошового зобов’язання, а також дані уточнюючих звітних документів, відображаються в інтегрованій картці платника датою подання таких звітних документів до органу ДФС.

У випадку, згаданому у запитанні, податок планується сплатити в той самий день, що і подання декларації. Тобто в інтегрованій картці платника нарахування і сплата фактично будуть відображені однією датою. Через це дійсно можуть виникати запитання щодо застосування штрафів за порушення строків сплати.

Водночас зазначимо, що спосіб відображення органом ДФС даних в інтегрованій картці платника щодо нарахування податків ніяким чином не змінює граничного строку сплати податку за відповідний звітний період.

Фактично це призводить до вчинення кількох правопорушень: порушення строку подання декларації та порушення строку сплати податку.

Відповідно до п. 115.1 ПКУ, у разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

З урахуванням цього, подання декларації та сплата податку пізніше граничного строку сплати, на нашу думку, можуть призвести до застосування таких норм відповідальності:

– відповідно до п. 120.1 ПКУ, несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків), тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

– відповідно до п. 126.1 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах. При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

– відповідно до абз. “а” пп. 129.1.1 ПКУ, після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. При цьому нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків – після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. Тобто в разі сплати податкових зобов’язань протягом 90 днів, наступних за граничним строком сплати за відповідний період, пеня не повинна нараховуватись.

– відповідно до ст. 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. N 8073-X, несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти до десяти нмдг. Такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти нмдг.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.