Авансові внески з податку на прибуток у 2016 році

Нагадаємо, що з 2016 року було відмінено сплату щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. У п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ щодо цього зазначається, що починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються. Але законодавець відмінив лише щомісячні авансові внески і доповнив ПКУ новою перехідною нормою щодо авансового внеску, про що докладніше далі.

Спочатку звернемо увагу, що в залежності від періодів звітування платників податку на прибуток поділено на тих, хто подає декларацію поквартально, та тих, хто звітує за рік. А саме, відповідно до загальних норм, наведених у п. 137.4 ПКУ, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

У п. 137.5 ПКУ передбачено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

– платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені);

– виробників сільськогосподарської продукції;

– платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Щодо нових положень про авансові внески, то вони передбачені у п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, згідно з якими платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року.

З урахуванням цього в четвертому кварталі 2016 року авансові внески знову сплачуються, а їх розмір визначається у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897.

З урахуванням змін до форми декларації, внесених наказом МФУ від 08.07.2016 р. N 585, авансовий внесок з податку на прибуток зазначається у рядку 26 декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року і розраховується як позитивне значення рядів (06 + 08 + 10 + 12 + 15) х 2/9.

Щодо платників податку на прибуток, які повинні (або не повинні) у четвертому кварталі 2016 року розраховувати і сплачувати авансовий внесок зазначимо, що положення у п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ сформульовані не досить вдало, що дозволяє двояке їх розуміння.

Фактично цими положеннями передбачено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, розрахунок якого подається (здійснюється) у податковій звітності за три квартали 2016 року. Ніякого уточнення щодо кола (переліку) платників податку на прибуток, яких це стосується або не стосується, зазначені положення прямо не містять.

Тому з одного боку положення п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ дійсно можуть сприйматись як такі, що поширюються на всіх платників податку на прибуток у 2016 році, а оскільки ці вимоги містяться в перехідних положеннях ПКУ, то вони повинні мати перевагу перед загальними нормами, в тому числі, щодо необхідності подання звітності за три квартали 2016 року для розрахунку авансового внеску.

Інший варіант розуміння цих положень полягає в тому, що лише ті платники податку на прибуток, у яких звітними періодами є квартал, півріччя, три квартали та рік, повинні у звітності за три квартали подавати розрахунок авансових внесків і сплатити їх до 31.12.2016 року.

На користь такого підходу можна зазначити, що якби законодавець бажав, аби всі платники податку на прибуток у 2016 році подавали декларацію за три квартали та сплачували авансовий внесок у четвертому кварталі, то він би спочатку зазначив саме про необхідність подання декларації за три квартали, а вже потім зазначив про відображення в декларації розрахунку авансового внеску і строку його сплати.

З урахуванням цього, на нашу думку, авансові внески з податку на прибуток у четвертому кварталі 2016 року сплачуються лише тими платниками, які звітують в 2016 році поквартально.

Враховуючи неоднозначність цих формулювань доречно звернутись до роз’яснень ДФСУ. Так у листі ДФСУ від 18.01.2016 р. N 1626/7/99-99-19-02-02-17 з приводу змін у 2016 році зазначається, зокрема, таке:

“Проте платники, які за новими правилами у 2016 році подають податкові декларації за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, у податковій декларації за три квартали 2016 року визначають авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, який підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року”.

Аналогічне роз’яснення можна знайти в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР” ДФСУ.

З цього можна зробити висновок, що ДФСУ також вбачає необхідність подання розрахунку авансових внесків у складі декларації за три квартали 2016 року та сплати авансового внеску до 31.12.2016 року лише тими платниками податку на прибуток, які за правилами п. 137.4 ПКУ подають декларації поквартально.

Сподіваємось, що позиція ДФСУ з цього питання не зміниться.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.