Чи потрібно подавати звіт про виплачені доходи нерезиденту, якщо вони згідно норм конвенції не підлягають оподаткуванню в Україні?

Вимоги щодо подання звіту про виплачені доходи нерезиденту встановлені у п. 103.9 ПКУ, який є частиною ст. 103 ПКУ, що має назву “Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України”.

Положеннями згаданого п. 103.9 ПКУ передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Така форма затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. N 897 у вигляді Додатку ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Для відповіді на поставлене запитання слід звернути увагу, що застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом (1) звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, (2) зменшення ставки податку або (3) шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України (п. 103.1 ПКУ).

При цьому підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ПКУ).

Таблиця 1 додатку ПН до декларації щодо кожного виду доходу містить графу 4, в якій наведено ставку податку (%) згідно з ПКУ, та графу 5, в якій наводиться ставка податку (%) згідно з міжнародним договором.

Неоднозначність питання пов’язана з тим, що звільнення від оподаткування доходів в Україні та застосування нульової ставки хоч і призводить до однакового математичного результату, але є різними поняттями.

ДФСУ висловила свою позицію, зокрема, в листі від 17.06.2016 р. N 13557/6/99-99-15-02-01-16, згідно з якою, ПКУ не передбачено звільнення від декларування сум доходів нерезидентів, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидентів. При цьому в графі 5 таблиці 1 Додатку ПН рекомендовано зазначати ставку “0”.

Деякі фахівці не погоджуються з такою думкою, вважаючи, що звільнені доходи від оподаткування в Україні не потрібно відображати в Додатку ПН, що перенесло вирішення цього питання в судові інстанції.

Аналізуючи поточні судові рішення на рівні Вищого адміністративного суду України можна сказати, що вони стають на бік платників податків. Наведемо деякі висновки з тексту таких рішень:

• “Оскільки Банк виплачував нерезидентам доходи, які не підлягають оподаткуванню податком з доходів нерезидентів, у Банка не виник обов’язок подавати додатки ПН” (ухвала ВАСУ від 10.02.2015 р. N К/800/21541/14);

• “Приймаючи до уваги, що в судовому порядку було встановлено, що виручка за надання ТОВ послуг з прийомки та зберігання товару за договорами, укладеними з компанією не підлягає оподаткуванню за ставкою 15 % в якості доходів нерезидентів із джерелом їх походження в Україні, суди попередніх інстанцій вірно зазначили про відсутність підстав для подання ТОВ до податкового органу за своїм місцем знаходження звіту про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів” (ухвала ВАСУ від 09.02.2016 р. N К/800/63947/14);

• “Враховуючи наявність довідок про підтвердження вказаними вище нерезидентами статусу податкових резидентів країн, з якими укладено міжнародні договори, та оподаткування отриманих нерезидентами доходів у їх країнах, з ПАТ не утримувався податок з виплачених на користь нерезидентів доходів з джерелом їх походження з України. Наведене свідчить про відсутність у позивача обов’язку оподатковувати доходи нерезидентів, отримані останніми із джерелом їх походження з України, та подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів” (ухвала ВАСУ від 20.04.2016 р. N К/800/36034/15).

Таким чином, кожен платник податків має самостійно вирішити: або з урахуванням позиції ДФСУ відображати виплачені доходи, що звільнені від оподаткування згідно з нормами Конвенцій, в додатку ПН до декларації з податку на прибуток, або не відображати і бути готовим до можливого спору з органом ДФС.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.