Уточнення від’ємного значення ПДВ

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21 (далі – Порядок № 21).

Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду, відображається в рядку 21 декларації з ПДВ. У наступному місяці таке значення відображається у складі податкового кредиту в рядку 16.1 декларації з ПДВ.

Відповідно до п. 5 та п. 6 розд. VI Порядку № 21:

«5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни… Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2».

Нагадаємо, що в рядку 18 відображається додатне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, а в рядку 20.2 – сума від’ємного значення, яка підлягає бюджетному відшкодуванню ПДВ.

З урахуванням цього, Порядком № 21 передбачено подання уточнюючих розрахунків за кожний наступний період (після періоду, в якому виправляється помилка), якщо в таких наступних періодах виникатиме вплив або на рядок 18 (сплата ПДВ), або на рядок 20.2 (відшкодування ПДВ).

В іншому разі, зміну розміру від’ємного значення передбачено відобразити в декларації за період, в якому подається уточнюючий розрахунок.

В разі бажання платника ПДВ (незалежно від причин такого рішення) відступити від наведених правил Порядку № 21 та уточнити послідовно всі періоди (з лютого по квітень) за відсутності впливу на рядки 18 або 20.2 декларації з ПДВ зазначимо таке.

Декларація з ПДВ містить зведені результати обліку обсягу постачань товарів/послуг, а також податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за правилами, встановленими розд. V ПКУ.

В п. 2 розд. І Порядку № 21 зазначається, що подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість здійснюється у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій податковій декларації, на підставі п. 50.1 ПКУ.

У п. 50.1 ПКУ, зокрема, зазначається: у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Як видно з положень п. 50.1 ПКУ, платник ПДВ зобов’язаний уточнити будь-які помилки в поданих раніше деклараціях шляхом подання уточнюючого розрахунку. Як виняток з цього правила, уточнюючий розрахунок може не подаватись, якщо відповідні уточнені показники зазначаються у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період.

Таким чином, положення п. 50.1 ПКУ не обмежують платника податків у поданні уточнюючих розрахунків за кожен звітний період, в якому виявлено помилку, в тому числі, якщо така помилка пов’язана з показником суми від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21) або включенням такої суми згідно з пп. «в» п. 200.4 ПКУ до складу податкового кредиту (рядок 16.1).

З урахуванням цього, якщо платник ПДВ бажає подати уточнюючі розрахунки за кожен з періодів, в якому змінюється розмір від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду, на підставі положень п. 50.1 ПКУ таке право у нього є.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.