База обкладення ПДВ при безоплатній передачі повністю замортизованих основних засобів

Оскільки залишкова вартість комп’ютерів (основних засобів) дорівнює нулю (як за правилами бухобліку, так і за правилами ст. 138 ПКУ), то в частині податку на прибуток ніякого впливу не буде.

Що стосується положень пп. 140.5.9 ПКУ, то ними передбачається, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

На нашу думку, під вартістю переданих активів в даному випадку слід розуміти залишкову вартість основних засобів, яка дорівнює нулю, а тому положення пп. 140.5.9 ПКУ не повинні впливати на об’єкт оподаткування в частині безоплатної передачі таких активів.

В бухгалтерському обліку оскільки залишкова вартість нульова, то безоплатна передача таких основних засобів не вплине ні на доходи, ні на витрати.

Вважаємо, що безоплатна передача повністю замортизованих основних засобів не вплине на розмір податкових зобов’язань з ПДВ, що пояснюється наступним.

Відповідно до абз. 2 п. 188.1 ПКУ, база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

В даному випадку безоплатна передача означає нульову ціну, а оскільки залишкова вартість таких основних засобів теж нульова, то база оподаткування ПДВ становить нуль грн.

Крім того, можна припустити, що податкові інспектори вважатимуть безоплатну передачу негосподарською операцію. В такому разі згадаємо про положення п. 198.5 ПКУ, відповідно до яких платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ … у разі якщо такі необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. При цьому згідно з п. 189.1 ПКУ, база оподаткування ПДВ щодо необоротних активів визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Знову ж таки, оскільки залишкова вартість дорівнює нулю, то відповідно і база обкладення ПДВ буде нульова і впливу на розмір податкових зобов’язань з ПДВ не виникатиме.

На завершення розгляду цього питання варто звернути увагу на індивідуальну податкову консультацію, надану листом ДФСУ від 26.04.2016 р. N 9399/6/99-99-15-03-02-15, у якій ДФСУ дійшла такого висновку:

“Отже, податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу нараховуються платником податку у випадку, якщо придбані/споруджені товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.

Враховуючи зазначене, операція з безоплатної передачі товарів для платника податку, який здійснює таку передачу, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, крім випадків, коли така операція не звільнена від оподаткування ПДВ відповідно до норм Кодексу, а тому при здійсненні такої операції пункт 198.5 статті 198 Кодексу не застосовується, а податковий кредит, сформований платником податку при придбанні товарів, що передаються, не коригується”.

Тобто, на думку ДФСУ, положення п. 198.5 ПКУ при безоплатній передачі активів взагалі не застосовуються.

Таким чином, безоплатна передача неприбутковій організації основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, не впливатиме на об’єкт оподаткування податком на прибуток та податкові зобов’язання з ПДВ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.