Строки реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних, що видаються покупцям – платникам ПДВ

– до змін: “Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання“.

– після змін: “Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом”.

З вищенаведеного видно, що кількість календарних днів строку реєстрації фактично не змінилась, але якщо раніше строк починав обраховуватись від дати складання податкової накладної, то з 2016 року – від дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

Зазначені зміни з одного боку можна пояснити бажанням законодавця уточнити, що строк має обчислюватись з дати, на яку повинна бути складена податкова накладна, оскільки за загальним правилом постачальник – платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку (п. 201.1 ПКУ).

Але оскільки фактично чинна норма сформульована дещо інакше: “наступних за датою виникнення податкових зобов’язань”, то постає питання, пов’язане із складанням зведених податкових накладних, які охоплюють податкові зобов’язання з ПДВ, що виникали у платника ПДВ протягом всього місяця.

Такі зведені податкові накладні згідно з п. 201.4 ПКУ та п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307, складаються не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, або згідно з п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ – не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти.

Зауважимо, що положення п. 201.4 ПКУ та п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ не змінюють фактичну дату виникнення податкових зобов’язань у постачальника – платника ПДВ, а лише надають йому право скласти зведену податкову накладну на іншу дату, але в межах такого податкового періоду (не пізніше останнього календарного дня місяця).

А тому виникає питання, чи не призведе це до штрафів, оскільки фактично з дати виникнення податкових зобов’язань у першій половині місяця минуло більше 15 днів?

За логікою штрафів не повинно бути, оскільки будь-які штрафи накладаються лише у випадках вчинення податкових правопорушень, якими згідно з п. 109.1 ПКУ є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, … що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених ПКУ та іншим законодавством.

На нашу думку, правопорушення не виникатиме, оскільки строк реєстрації зведеної податкової накладної в ЄРПН не може закінчуватись раніше, ніж наступає дата складання такої зведеної податкової накладної.

Приємно зазначити, що ДФСУ розумно підійшла до поставленого питання і у листі від 14.03.2016 р. N 5468/6/99-99-19-03-02-15 зазначила:

“Таким чином, зведена податкова накладна, складена за операціями з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, має бути зареєстрована в ЄРПН протягом 15 календарних днів, наступних за датою її складання. Якщо така зведена податкова накладна складена у останній день місяця, в якому було здійснено такі постачання, вона повинна бути зареєстрована в ЄРПН не пізніше 15 числа наступного місяця”.

Таким чином, ДФСУ підтверджує, що реєстрація зведених податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.