Збитки 2015 року в звітності з податку на прибуток за періоди 2016 року

У 2016 році відповідно до п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Наскільки видно із запитання, обсяг річного доходу підприємства від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за 2015 рік перевищує 20 млн грн., а тому у 2016 році декларації з податку на прибуток мають подаватись поквартально згідно з п. 137.4 ПКУ.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями ПКУ.

До таких різниць належать, зокрема, норми пп. 140.4.2 ПКУ, згідно з якими фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Для відображення цієї суми передбачено рядок 3.2.4 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 р. № 897.

Отже, за наслідками заповнення додатка РІ «Різниці» буде враховано й від’ємне значення об’єкта оподаткування, відображене в декларації за 2015 рік. Розрахована сума з цього додатка буде перенесена до рядка 03 РІ декларації.

Об’єкт оподаткування за І квартал 2016 року (рядок 04 декларації) визначається з урахуванням цієї суми.

Таким чином, положеннями ПКУ та формою декларації з податку на прибуток підприємств передбачено врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування, відображеного в декларації за 2015 рік, при розрахунку об’єкта оподаткування за І квартал 2016 року (та подальші періоди).

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.