Несвоєчасна реєстрація в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених щодо річного перерахунку ПДВ відповідно до ст. 199 ПКУ

 

Насамперед нагадаємо, що з липня 2015 року було внесено зміни до ст. 199 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ). Оновленими положеннями п. 199.1 ПКУ передбачається, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Про ці зміни ДФСУ повідомила у листі від 07.08.2015 р. N 29168/7/99-99-19-03-02-17.

Незмінними залишились норми щодо річного перерахунку частки використання. А саме, платник ПДВ за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (п. 199.4 ПКУ). Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року (п. 199.5 ПКУ).

Враховуючи неврегулювання нормами ПКУ способу проведення перерахунку ПДВ, ДФСУ у листі від 31.12.2015 р. N 48122/7/99-99-19-03-02-17 надала відповідні роз’яснення, зазначивши:

“У зв’язку з цим за результатами другого півріччя здійснюється перерахунок не податкового кредиту, а сум податкових зобов’язань, нарахованих протягом другого півріччя (липень – грудень) 2015 року на підставі пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, та визначається сума податкових зобов’язань, на яку слід збільшити або зменшити податкові зобов’язання, сформовані протягом цього періоду. …

Така сума збільшення або зменшення податкових зобов’язань визначається окремо по кожній з податкових накладних, складених протягом другого півріччя 2015 року (липень – грудень) відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу.

На суму податку, визначеного за результатами перерахунку, яка повинна збільшити або зменшити суму податкових зобов’язань за результатами другого півріччя 2015 року, до кожної з таких зведених податкових накладних складаються розрахунки коригування, які підлягають реєстрації в ЄРПН.

Результат коригування вказується з відповідним знаком у рядку 8.4.2 розділу I декларації за грудень 2015 року, оскільки з урахуванням змін до Кодексу, показники, для яких був передбачений цей рядок, відсутні”.

З цього приводу звернемо увагу, що випадки складання розрахунків коригування до податкових накладних (далі – РКдоПН) передбачені у п. 192.1 ПКУ. До них належать будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Щодо коригування податкових зобов’язань з ПДВ за наслідками річного перерахунку норми ПКУ не передбачають складання РКдоПН, а тому цілком можна було б обмежитись відображенням відповідної суми в декларації з ПДВ.

Але ДФСУ вирішила доречним складання РКдоПН, які також повинні бути зареєстрованим в ЄРПН.

За загальним правилом, встановленим у п. 201.10 ПКУ, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Відразу зазначимо, що РКдоПН, що складаються з метою відображення річного перерахунку ПДВ, покупцям не видаються, а тому щодо несвоєчасної їх реєстрації фінансові санкції, передбачені в ст. 1201 ПКУ, не застосовуються.

Щодо періоду відображення результату перерахунку, то в даному випадку несвоєчасна реєстрація РКдоПН в ЄРПН, на нашу думку, не змінює періоду, в якому такий перерахунок повинен бути відображений. Результат перерахунку, як це передбачено у п. 199.5 ПКУ, повинен бути врахований у декларації з ПДВ за грудень 2015 року.

Вимоги пп. 192.1.1 ПКУ, згідно з якими постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування до податкової накладної, поширюються виключно на випадки складання РКдоПН, передбачені в статті 192 ПКУ.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.