Щодо заповнення одиниці виміру в податковій накладній при постачанні послуг

 

Насамперед нагадаємо, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 201.2 ПКУ). Таким органом на сьогодні є Міністерство фінансів України.

З 01.01.2015 року почала застосовуватись нова форма податкової накладної та порядок її заповнення, затверджені наказом МФУ від 22.09.2014 р. N 957 в редакції наказу МФУ від 14.11.2014 р. N 1129 (далі – Порядок N 957).

Оновлена форма податкової накладної передбачає наведення інформації про одиницю виміру товарів/послуг шляхом заповнення граф 5.1 “умовне позначення (українське)” та 5.2 “код”.

У пп. 4 п. 15 Порядку N 957 встановлюється, що графи 5.1, 5.2 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:

– у графі 5.1 вказується умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО;

– у графі 5.2 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

Ніяких виключень з цього правила Порядком не передбачено.

На сьогодні чинним є Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96 затверджений наказом Держстандарту України від 09.01.1997 р. N 8.

Зазначений КСПОВО не містить одиниці виміру “послуга”, а тому для виконання вимог пп. 4 п. 15 Порядку N 957 постачальник має вибрати одну з наявних одиниць обліку. Такою одиницею обліку може бути обрано, в тому числі, “шт” (код 2009).

ДФСУ у листах від 05.01.2015 р. N 46/6/99-99-19-03-02-15, від 28.01.2015 р. N 2394/7/99-99-19-03-02-17, від 12.03.2015 р. N 5173/6/99-99-19-03-02-15, від 20.03.2015 р. N 5834/6/99-99-19-03-02-15 висловила власну думку щодо заповнення податкової накладної у зв’язку з відсутністю в КСПОВО одиниці виміру “послуга”:

“Таким чином, у разі якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то у графах 5.1 та 5.2 податкової накладної зазначаються одиниці виміру (умовне позначення і код) згідно з КСПОВО.

У разі якщо послуга, що надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається “послуга”, а графа 5.2 не заповнюється”.

Зазначені роз’яснення ДФСУ фактично суперечать Порядку N 957, оскільки, як зазначалось вище, Порядок N 957 не передбачає виключень щодо правила заповнення граф 5.1 та 5.2 відповідно до одиниць виміру, наведених в КСПОВО.

Листи ДФСУ не є нормативними актами та не повинні суперечити ПКУ та Порядку N 957.

При цьому зазначені вище роз’яснення ДФСУ можуть бути використані платниками ПДВ за їх бажанням і фактично означають, що до заповнення в податкових накладних одиниці виміру “послуга” податкові органи не будуть мати претензій.

Але в жодному разі такі листи ДФСУ не можна вважати обов’язковими для платників ПДВ.

Вибір одиниці виміру при заповненні податкової накладної в разі постачання послуг належить постачальнику, оскільки саме на нього покладено обов’язок щодо складання податкової накладної (п. 201.1 ПКУ, п. 8 Порядку N 957).

Оскільки в КСПОВО відсутня одиниця виміру “послуга”, то постачальник цілком правомірно може використовувати іншу одиницю виміру, зокрема, “шт” (код 2009), що в повній мірі відповідає вимогам пп. 4 п. 15 Порядку N 957 щодо заповнення граф 5.1 та 5.2 податкової накладної.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.