В яких випадках у підприємства може виникнути необхідність подання фінансової звітності за сегментами, якщо фінансова звітність складається за національними стандартами?

 

Насамперед слід звернути увагу на те, що інформація про звітні сегменти (форма № 6) наводиться в додатку до приміток до річної фінансової звітності (п. 3 П(С)БО 29).

Тобто проміжна фінансова звітність складається без інформації про звітні сегменти.

Що ж до річної фінансової звітності, то слід застосовувати п. 2 П(С)БО 29, згідно з яким:

«Норми Положення (стандарту) 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), якщо підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

Отже, вимоги щодо складання інформації про сегменти згідно з П(С)БО 29 не поширюються на:

• малі підприємства. Нагадаємо, що суб’єктами малого підприємництва з кола юридичних осіб є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України (ч. 3 ст. 55 ГКУ);

• неприбуткові організації;

• банки;

• бюджетні установи;

• підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Такі підприємства вирішують питання щодо подання сегментної звітності згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 8 «Операційні сегменти».

Якщо підприємство не входить до вищенаведеного кола, то подання інформації про сегменти згідно з П(С)БО 29 буде обов’язковим лише у тих випадках, коли виконується одна з таких умов:

• або підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність;

• або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), яке визначається відповідно до положень ст. 27 ГКУ, ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III та Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням АМКУ від 05.03.2002 р. № 49-р;

• або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін.

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.