Транспортний податок в разі придбання автомобіля

 

Транспортний податок входить до складу податку на майно (пп. 265.1.2 ПКУ) і належить до обов’язкових місцевих податків (пп. 10.1.1, п. 10.2 ПКУ). 

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см (пп. 267.2.1 ПКУ), а платниками – є власники таких автомобілів, в тому числі, юридичні особи (пп. 267.1.1 ПКУ). 

Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування (п. 267.4 ПКУ). 

За загальним правилом юридичні особи, які є платниками транспортного податку, самостійно обчислюють його суму станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування податкову декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 267.6.4 ПКУ).

Форма податкової декларації з транспортного податку затверджена наказом МФУ від 10.04.2015 р. N 415. 

Із запитання вбачається, що підприємство на початок року не мало об’єктів оподаткування транспортним податком і, відповідно не подавало декларацію з цього податку, а протягом року було придбано і зареєстровано згаданий автомобіль. В такому разі слід враховувати наступні особливості. 

1. Як вже зазначалось вище, ставка у розмірі 25 000 грн. встановлена на календарний рік.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Окремо зазначимо, що у пп. 267.6.6 ПКУ зазначається про сплату податку починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу, але в інших нормах з цього ж питання (абз. 2 пп. 267.6.4 ПКУ, пп. 267.6.5 ПКУ) зазначається про сплату саме з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Вважаємо доцільним орієнтуватись на сплату податку, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на автомобіль. На користь цього додатково свідчить також примітка “9” у формі декларації, затвердженої наказом МФУ від 10.04.2015 р. N 415. 

В наведеному у запитанні випадку податок нараховується за серпень-грудень 2015 року (всього 5 місяців). 

Відповідно сума транспортного податку на 2015 рік за такий автомобіль розраховується як (25000/12)х5 = 10 416,67 грн.

2. Транспортний податок сплачується юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом (пп. 267.8.1 ПКУ) за місцем реєстрації об’єктів оподаткування (пп. 267.7.1 ПКУ).

Реєстрація протягом року автомобіля, що є об’єктом оподаткування, не змінює загальних строків сплати. 

Це означає, що за два місяці третього кварталу (серпень-вересень) податок треба сплатити до 30 жовтня 2015 року, а за четвертий квартал – до 30 січня 2016 року. 

3. Податкова декларація з транспортного податку щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, подається юридичною особою протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт (абз. 2 пп. 267.6.4 ПКУ). 

Тип декларації обирається за загальним правилом “Звітна”. 

Грошові показники декларації заповнюються в гривнах з двома десятковими знаками. Тобто в гривнях з копійками. 

Разом з тим в декларації крім загальної суми податку передбачено виокремлення сум в розрізі кожного з кварталів. Через це виникає питання з округленням показників, яке вирішується з урахуванням такої особливості. У примітці “**” у формі декларації зазначається:

“У податковій декларації з транспортного податку заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума транспортного податку за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми транспортного податку і суми транспортного податку за базові (звітні) квартали року, крім останнього”.

В такому разі в графі 8 наводиться загальна сума транспортного податку в сумі 10 416,67 грн.

В графі 11 декларації наводиться сума за III квартал, що розраховується як (25000/12)х2= 4 166,67 грн.

В графі 12 декларації наводиться сума за IV квартал, що розраховується як 10 416,67 – 4 166,67 = 6 250,00 грн.

На завершення консультації ще раз звернемо увагу, що транспортний податок сплачується і податкова декларація з транспортного податку подається контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування (легкового автомобіля). 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.