Несвоєчасна реєстрація орендодавцем податкової накладної за червень 2015 року і застосування норм ст. 199 ПКУ

 

Податкове законодавство постійно змінюється. Так, з 01.07.2015 року було внесено зміни до ст. 199 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), якою врегульовуються питання відображення податкового кредиту з ПДВ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги та/або необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні. 

Якщо до липня передбачалось, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, до сум ПДВ, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (п. 199.1 ПКУ в редакції до 01.07.2015 року).

Починаючи з липня 2015 року податковий кредит з ПДВ відображається в повному обсязі на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ПКУ).

Перша зведена податкова накладна за такими операціями, здійсненими у липні 2015 року, може бути складена платником до 31.07.2015 включно (лист ДФСУ від 07.08.2015 р. N 29163/7/99-99-19-03-02-17).

Особливості заповнення податкової декларації з ПДВ за липень 2015 року з урахуванням цих змін роз’яснені у листі ДФСУ від 07.08.2015 р. N 29168/7/99-99-19-03-02-17:

“З урахуванням змін, внесених до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу з 1 липня 2015 року, така ж сума платежу (12.000 грн.), сплачена в липні 2015 року за оренду того ж складського приміщення, повинна бути повністю включена до складу податкового кредиту та відображена в декларації за липень у розділі II “Податковий кредит” в рядку 10.1.1 у колонці А обсяг операції 10.000 грн., у колонці Б сума податку 2.000 грн.

31 липня 2015 року на частину обсягу придбаної послуги з оренди, яка відповідає частці звільнених від оподаткування операцій (100 % – 65 % = 35 %), платник повинен нарахувати податкові зобов’язання у розмірі 3.500 грн. (10.000 грн. х 35 %) та відобразити у розділі I “Податкові зобов’язання” у рядку 1.1 у колонці А обсяг операції 3.500 грн. (10.000 грн. х 35 %) та у колонці Б суму податку 700 грн. (2.000 грн. х 35 %) у декларації за липень 2015 року.

Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі II податкової декларації з податку на додану вартість:

в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються”. 

Особливістю наведеної в запитанні ситуації є те, що податкова накладна, виписана у червні 2015 року, але зареєстрована з порушенням строку її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

В такому разі підлягають застосуванню положення п. 198.6 ПКУ:

“Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше …”. 

Крім того, Законом України від 16.07.2015 р. N 643-VIII цей пункт ПКУ доповнено ще одним абзацем:

“У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної”. 

У вищезгаданому листі ДФСУ не розглядався випадок несвоєчасної реєстрації податкової накладної, але, на нашу думку, слід виходити з того, що право на віднесення вхідного ПДВ до складу податкового кредиту виникло в періоді реєстрації податкової накладної в ЄРПН з порушенням строку її реєстрації – в липні 2015 року. 

Таким чином, вважаємо, що ПДВ за такими податковими накладними повністю відображається в липні у складі податкового кредиту з ПДВ, а на відповідну частку будуть нараховані податкові зобов’язання. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.