Особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за наслідками перевірок, проведених ДПІ у зв’язку з постановою слідчого

 

Відповідно до пп. 78.1.11 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ), документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, у випадку отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону. 

На початку дії ПКУ містив норму п. 86.9, яка передбачала таке: “86.9. У разі якщо грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінального процесуального законодавства або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду …”. 

Аналогічна норма міститься по цей день в чинному п. 7 розділу IV Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. N 984 (далі – Порядок N 984). 

Водночас, з 2013 року Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI зазначена норма ПКУ була викладена в новій редакції:

“86.9. У разі якщо грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи – підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.

Матеріали такої перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються органу, що призначив перевірку”. 

До Порядку N 984 відповідних змін досі не внесено, але в цьому випадку застосуванню підлягає п. 86.9 ПКУ з урахуванням змін, як документ, що має більшу юридичну силу. 

Аналізуючи діючу редакцію п. 86.9 ПКУ варто звернути увагу, що вона передбачає відкладення складання податкових повідомлень-рішень лише в разі проведення перевірки на підставі постанови слідчого в межах кримінального провадження (розслідування) стосовно посадових осіб саме тієї юридичної особи, яка перевіряється.

З урахуванням цього, якщо кримінальне провадження (розслідування) слідчим проводиться не щодо посадових осіб юридичної особи, яка перевіряється, а щодо посадових осіб її контрагентів (постачальників або покупців), то податкові повідомлення-рішення за наслідками такої перевірки складаються в загальному порядку. 

Відповідно і оскарження таких податкових-повідомлень-рішень здійснюється в загальному порядку. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.