Взаємозалік з доплатою

 

З описаної ситуації випливає, що в обох підприємств, з одного боку, відбувається відвантаження товарів, а з іншого – їх оприбуткування. Тобто внаслідок взаємних поставок товарів у підприємств виникають відповідні зустрічні зобов’язання один перед одним.
Статтею 601 ЦКУ та частиною 3 ст. 203 ГКУ передбачена можливість припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. При цьому варто враховувати, що припинення зобов’язань у такий спосіб можливе лише у тому разі, коли сторони мають взаємні зобов’язання, виражені в одній формі, та хоча б одна із сторін заявила про свій намір припинити зобов’язання шляхом заліку.
У бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються таким чином:

 tgsdrtydry  fudf  fuftu