Бажання самостійно сплачувати податки орендодавцем – фізичною особою і обов’язки орендаря як податкового агента

 

Насамперед нагадаємо, що на суми виплат орендної плати фізичним особам за договорами найму (оренди) нерухомого майна єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не нараховується (лист ПФУ від 10.08.2011 р. N 16534/03-20).

З урахуванням цього поставлене питання стосується податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, порядок їх адміністрування, права та обов’язки платників, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (п. 1.1 ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). Тобто в такому ж порядку, як і ПДФО. 

Податковими агентами щодо ПДФО та військового збору є, зокрема, юридичні особи, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок/збір до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм (пп. 14.1.180 ПКУ, ст. 18 ПКУ). 

Згідно з положеннями пп. 170.1.2 ПКУ, податковим агентом платника податку – орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар. Такі доходи оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) (пп. 170.1.4 ПКУ).

Аналогічні положення передбачені в пп. 168.1.1 ПКУ, згідно з яким податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь фізичної особи, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок. 

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (пп. 168.1.2 ПКУ). Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПКУ).

Самостійне декларування і сплата податку фізичною особою передбачено лише для тих випадків, коли сторона, що виплачує доходи (орендар) не є податковим агентом (п. 168.2 ПКУ, пп. 170.1.5 ПКУ). Наприклад, інша фізична особа. 

Для випадків, коли орендар є податковим агентом, в тому числі, коли орендарем є юридична особа, положення ПКУ зобов’язують такого податкового агента утримувати ПДФО та військовий збір і перерахувати їх до бюджету. 

Якоїсь альтернативи або можливості вибору за бажанням сторін договору норми ПКУ не передбачають.

Тобто положення договору оренди, які суперечать нормам ПКУ, не можуть бути підставою для неутримання податків юридичною особою – орендарем. 

В разі неутримання ПДФО та військового збору під час податкової перевірки відповідальність за погашення суми такого податкового зобов’язання буде покладена на податкового агента та застосовані штрафи, передбачені п. 127.1 ПКУ.

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.