Особливості заповнення реквізиту «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» нової форми № 1ДФ

 

У порівнянні з попередньою формою, що була затверджена наказом Міндоходів від 21.01.2014 р. N 49, відбулись певні зміни в реквізитах. 

Наприклад, попередня форма потребувала заповнення даних “Працювало у штаті”. Нова форма змінила назву цього показника і тепер називається “Працювало за трудовими договорами (контрактами)”. 

Як не дивно, але така назва спричинила питання, яким чином слід заповнювати цю інформацію, якщо трудових договорів з працівниками в письмовій формі на підприємстві не укладається, а прийняття на роботу та звільнення оформлюються наказами директора. 

Для відповіді на це питання, насамперед, звернемось до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 р. N 4 (далі – Порядок N 4), в п. 3.1 якого зазначається, що навпроти напису “Працювало за трудовими договорами” проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами). 

Тобто Порядок N 4 фактично лише повторює назву реквізиту і відповіді на питання не дає. 

Разом з тим, відповідь на поставлене питання фактично надає Довідник ознак доходів.

Зокрема, з ознакою доходу “101” відображаються “Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)”. 

В тому, що заробітна плата працівників, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно з пп. 164.2.1 ПКУ та відображається з ознакою доходу “101” ні у кого сумнівів не виникає, а пояснення до цієї ознаки доходу оперує тими ж словами “відповідно до умов трудового договору (контракту)”. 

Таким чином, в новій формі N 1ДФ за перший квартал 2015 року при заповненні показника “Працювало за трудовими договорами (контрактами)” зазначається кількість працюючих фізичних осіб, відносини з якими є трудовими. Зазначене включає також працівників-сумісників. 

Щодо трудового договору нагадаємо, що трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про працю України, далі – КЗпПУ). 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (ст. 24 КЗпПУ). 

Отже, підписання наказів директором щодо прийняття на роботу вважається укладенням трудового договору. Таку ж позицію висловило Мінпраці у листі від 06.01.2011 р. N 7/06/186-11. 

Звернемо увагу також на ще одну відмінність розглянутого реквізиту нової форми N 1ДФ у порівнянні з попереднім аналогічним полем. 

Порядок заповнення попередньої форми N 1ДФ передбачав у полі “Працювало у штаті” проставляти найбільшу з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікову кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286.

Новий Порядок, як вже зазначалось, лише інформує, що навпроти напису “Працювало за трудовими договорами” проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами) (п. 3.1 Порядку N 4). Посилань на Інструкцію N 286 вже немає. 

На нашу думку, це означає, що в цьому полі тепер зазначається сумарна кількість фізичних осіб, відносини з якими є трудовими, протягом відповідного кварталу, незалежно від того, працювала така фізична особа на підприємстві лише один день у кварталі, або протягом всього кварталу. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.