Виправлення помилки в податковій накладній щодо отримувача – з неплатника ПДВ на платника ПДВ

 

Практичних ситуацій, які виникають у платників ПДВ, при складанні та реєстрації податкових накладних на сьогодні чимало. Цьому сприяють як зміни податкового законодавства, так і чисто технічні нюанси, пов’язані з електронним документообігом. В межах цієї публікації розглянемо питання виправлення помилки в реквізиті отримувача в податковій накладній – з неплатника ПДВ на платника ПДВ як у випадках, коли помилка виявлена в межах встановлених строків реєстрації податкових накладних (на прикладі, наведеному у запитанні), так і у випадках виявлення такої помилки пізніше цих строків. 

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом МФУ від 22.09.2014 р. N 957 (далі – Порядок N 957).

Нагадаємо, що в разі здійснення постачання товарів (послуг) неплатнику ПДВ постачальник при складанні податкової накладної у верхній лівій частині такої податкової накладної робить помітку “X” та зазначається тип причини 02 “Постачання неплатнику податку” (п. 9 Порядку N 957).

Також у рядку “Особа (платник податку) – покупець” зазначається “Неплатник”, а у рядку “Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000” (п. 12 Порядку N 957).

В наведеному у запитанні випадку саме вищезазначені реквізити податкової накладної слід вважати заповненими невірно. 

Положеннями п. 192.1 ПКУ передбачено, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Не допускається виправлення даних лише щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера (п. 21 Порядку N 957). 

Отже, положення ПКУ та Порядку N 957 дозволяють виправляти помилки шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної. 

Оскільки згідно з п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ всі податкові накладні в лютому 2015 року підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), то слід враховувати також пов’язані з цим норми, а саме:

– Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 201.10 ПКУ);

– Розрахунок коригування, складений платником ПДВ до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. N 1246, п. 22 Порядку N 957);

– Відповідальність за порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН передбачена у ст. 1201 ПКУ, але у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів штрафні санкції до 01.07.2015 року не застосовуються (п. 35 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, лист ДФСУ від 19.01.2015 р. N 1403/7/99-99-19-03-01-17);

– Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше: ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної; для платників ПДВ, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку; для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно (п. 198.6 ПКУ).

З урахуванням наведених норм можна зробити наступні висновки щодо виправлення ситуації з податковою накладною, що помилково виписана та зареєстрована в ЄРПН як на неплатника ПДВ:

1. Виявлення такої помилки в межах строків реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Постачальнику доцільно виписати нову податкову накладну на платника ПДВ та зареєструвати її в ЄРПН. 

До попередньої податкової накладної, помилково виписаної на неплатника, потрібно скласти розрахунок коригування, в якому кількість товарів/послуг буде зазначена з мінусом, тобто фактично обнуливши її. Причиною коригування, зазначеною в графі 2 табличної частини розрахунку коригування, зазначається “виправлення помилки”. 

Цей спосіб доцільно використовувати, зокрема, в наведеній в запитанні ситуації в межах 15 днів для реєстрації в ЄРПН.

2. Виявлення такої помилки до 15 числа, наступного місяця за місяцем складання податкової накладної. 

Необхідність виокремити таку підгрупу ситуацій зумовлена положеннями вищезгаданого п. 198.6 ПКУ з метою надання можливості покупцю відобразити податковий кредит за загальними правилами за датою першої події.

Наприклад, якщо податкова накладна складена на неплатника ПДВ 23.02.2015 року, а помилка виявлена 13.03.2015 року. 

Як варіант, можна скласти розрахунок коригування від 28.02.2015 року (обнуливши показники постачання) та зареєструвати його в ЄРПН 13.03.2015 року (в межах 15-денного строку з дати складання розрахунку коригування), оскільки помилка виявлена саме 28.02.2015 року, а для покупця скласти нову податкову накладну за першою подією. 

Оскільки в цьому разі буде допущено порушення строку реєстрації податкової накладної в ЄРПН, але термін порушення не перевищує 15 днів, то до постачальника штрафи зараз не застосовуються, але покупець в такому разі згідно з п. 198.6 ПКУ зможе відобразити податковий кредит з ПДВ лише у березні.

Тому доцільним вбачається застосування способу виправлення такої помилки, наведеного у листі ДФСУ від 17.02.2015 р. N 5292/7/99-99-19-03-02-17:

“Помилка, допущена в індивідуальному податковому номері контрагента (вказано номер іншого контрагента), може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку:

– в першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком “-“;

– в другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком “+””.

Тобто в цьому випадку до податкової накладної буде складено два розрахунки коригування від 28.02.2015 року, які будуть зареєстровані в ЄРПН 13.03.2015 року (в межах 15-денного строку), а тому у покупця – платника ПДВ буде можливість відобразити податковий кредит в лютому за першою подією.

В другому розрахунку коригування, в якому зазначаються правильні реквізити покупця – платника ПДВ, у верхній лівій частині такого розрахунку коригування до податкової накладної вже ніяких поміток та типів причин не повинно бути. 

3. Виявлення такої помилки пізніше 15 числа, наступного місяця за місяцем складання податкової накладної. 

Звісно покупець – платник ПДВ має бути зацікавленим у своєчасному отриманні зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. Але якщо такий випадок трапився і виявлений після значного проміжку часу, то обидва розрахунки коригування будуть складені на дату виявлення помилки.

З цим фактично погоджується ДФСУ, яка у листі від 17.02.2015 р. N 5292/7/99-99-19-03-02-17 також зазначає:

“Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року, так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими)”. 

На завершення побажаємо платникам ПДВ не допускати помилок при складанні податкових накладних, але якщо подібна помилка була допущена, то, сподіваємось, вищенаведені поради будуть корисними в обранні найбільш доцільного способу виправлення помилки. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.