Оподаткування суми добових витрат на відрядження, розмір яких перевищує граничні

 

Відрядження працівників до інших населених пунктів як по Україні, так і за її межі, вимагає забезпечення працівника необхідними коштами. Вищезгадані зміни викликали питання щодо встановлення на підприємстві розміру добових, вищого, ніж передбачені неоподатковані суми. 

В межах цієї публікації розглянемо порядок оподаткування суми добових з урахуванням чинних в 2015 році норм законодавства. 

Обов’язок підприємства з виплати добових працівникам, що направляються у відрядження, передбачено у ст. 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. Разом з тим, розмір добових КЗпП не встановлює.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) визначає добові як витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (абз. 5 пп. “а” пп. 170.9.1 ПКУ). 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

В абз. 5 пп. “а” пп. 170.9.1 ПКУ встановлено розмір добових, які не оподатковуються ПДФО. А саме, не оподатковується сума добових при відрядженнях у межах території України в розмірі не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

Сума добових, що перевищує такий граничний розмір, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (пп. 164.2.11 ПКУ). 

На 1 січня 2015 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі дорівнює 1218 гривень (ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” від 28.12.2014 р. N 80-VIII). 

Відповідно протягом 2015 року не оподатковується ПДФО сума добових при відрядженні у межах України у розмірі 243,60 грн. (0,2х1218), а при відрядженнях за кордон – у розмірі 913,50 грн. (0,75х1218). 

Варто відзначити, що юридична особа є податковим агентом, який при нарахуванні (виплаті) оподатковуваних доходів на користь фізичної особи зобов’язаний утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок (пп. 168.1.1 ПКУ) за загальною ставкою 15% (20%) згідно з п. 167.1 ПКУ. 

ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (пп. 168.1.2 ПКУ).

Військовий збір

Військовим збором оподатковуються доходи фізичних осіб, визначені статтею 163 ПКУ, за ставкою 1,5% (п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Згадана стаття 163 ПКУ встановлює об’єкт оподаткування ПДФО, до якого належить, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 ПКУ). 

Як зазначалось вище щодо ПДФО, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються сума добових в частині, що перевищує граничний розмір, встановлений в абз. 5 пп. “а” пп. 170.9.1 ПКУ. 

Таким чином, військовим збором оподатковуватиметься лише частина добових, яка перевищує граничний розмір, встановлений в абз. 5 пп. “а” пп. 170.9.1 ПКУ. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

База нарахування ЄСВ встановлена у ст. 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. N 2464-VI (далі – Закон N 2464). 

Обкладається ЄСВ, зокрема, сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР.

При цьому, згідно з ч. 7 ст. 7 Кабінет Міністрів України має право встановлювати перелік виплат, які не обкладається ЄСВ. 

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р. N 1170. До такого переліку включено суми добових в повному обсязі (п. 6 розділу І Переліку). 

Окремо зазначимо, що докладний перелік виплат, що належать або не належать до фонду оплати праці, визначено в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. N 5. Витрати на відрядження, в тому числі, добові (у повному обсязі), до фонду оплати праці не належать (п. 3.15 цієї Інструкції). 

Таким чином, суми добових в повному обсязі ЄСВ не обкладаються. 

Податок на прибуток

З 2015 року розділ ІІІ “Податок на прибуток підприємств” ПКУ викладено в новій редакції. 

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (пп. 134.1.1 ПКУ).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

При цьому слід враховувати, що розділ ІІІ “Податок на прибуток підприємств” ПКУ не містить різниць, які стосувались би витрат на відрядження, в тому числі, пов’язаних з розміром добових.

З урахуванням цього, для всіх платників податку на прибуток незалежно від розміру доходів (більше або менше 20 млн. грн.) при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток будуть враховуватись суми добових в повному обсязі за даними бухгалтерського обліку. 

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що сума добових не обкладається ЄСВ, а оподаткуванню ПДФО та військовим збором підлягає лише частина суми добових, що перевищує граничний розмір, визначений в абз. 5 пп. “а” пп. 170.9.1 ПКУ. При розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток сума добових враховується в повному обсязі за даними бухгалтерського обліку. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.